Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Pokalbių pavyzdžiai

Pokalbių pavyzdžiai

SARGYBOS BOKŠTAS

Klausimas. Kaip manote, kokia yra didžiausia Dievo mums duota dovana?

Biblijos eilutė: Jn 3:16.

Leidinio pristatymas. Šiame Sargybos bokšto numeryje aiškinama, kodėl Dievas siuntė Jėzų į žemę mirti už mus ir kaip galime parodyti dėkingumą už tą dovaną.

KAS YRA DIEVO KARALYSTĖ?

Klausimas. [Parodyk priekinę lankstinuko pusę.] Kaip atsakytumėte? Ar Dievo Karalystė yra pomirtinė palaimos vieta? Dievo veikimas žmogaus širdyje? Kas nors kita?

Biblijos eilutė: Dan 2:44; Iz 9:5 (9:6, Brb).

Leidinio pristatymas. Šiame lankstinuke aiškinama, kas yra Dievo Karalystė ir ką gera ji mums duos.

KVIETIMAS Į MINĖJIMĄ

Kvietimo pristatymas. Kviečiame žmones į svarbų metinį renginį. [Įteik pašnekovui kvietimą.] Balandžio 11-ąją milijonai žmonių visoje žemėje susirinks paminėti Jėzaus mirties ir pasiklausyti Biblija pagrįstos kalbos, kuo jo mirtis reikšminga mums. Kvietime nurodyti renginio laikas ir vieta. Būtų malonu, jeigu ateitumėte.

SUGALVOK SAVO ĮŽANGĄ

Sugalvok savo įžangą pagal aukščiau pateiktus pavyzdžius.