Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Žmonės Albanijoje kviečiami į Viešpaties vakarienę

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2017 m. kovas

Pokalbių pavyzdžiai

Pasiūlymai, kaip pristatyti žurnalą Sargybos bokštas ir kaip mokyti tiesos apie Dievo Karalystę. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

„Aš su tavimi ir tave apsaugosiu“

Jeremijas, Jehovos paskirtas tarnauti pranašu, jautėsi netinkamas tokiai užduočiai. Kuo Jehova jį patikino?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Jie nebevykdė Dievo valios

Izraelitai manė, kad aukos, kurias jie formaliai atnašauja, kompensuos jų daromas blogybes. Jeremijas drąsiai atskleidė jų nuodėmes ir veidmainystę.

ESAME KRIKŠČIONYS

Kaip pasinaudoti brošiūra Kas šiandien vykdo Jehovos valią?

Pasinaudodamas šia brošiūra supažindink studijuotoją su Jehovos liudytojais, paaiškink, kokia užsiimame veikla ir kaip mūsų organizacija funkcionuoja.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Sėkmę mums laiduoja Jehovos vadovavimas

Senovės Izraelyje tie, kas laikėsi Jehovos vadovavimo, džiaugėsi taika, laime ir gerove.

ESAME KRIKŠČIONYS

Kaip pasinaudoti brošiūra „Klausyk Dievo“

Žmones, kuriems sunku skaityti, mokyk pagrindinių Biblijos tiesų aptardamas paveikslėlius ir Biblijos eilutes.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Izraelis pamiršo Jehovą

Ką Jehova norėjo pavaizduoti liepdamas Jeremijui keliauti 500 kilometrų iki Eufrato upės ir ten paslėpti lininį juosmens aprišalą?

ESAME KRIKŠČIONYS

Padėk savo šeimai nepamiršti Jehovos

Reguliariai rengdamas dvasinio ugdymo vakarą tu gali padėti savo šeimai nepamiršti Jehovos. Kaip jums pavyksta įveikti kliūtis, kad galėtumėte rengti šeimos dvasinio ugdymo vakarą?