Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Karalystės salės priežiūra Šveicarijoje

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2017 m. gegužė

Pokalbių pavyzdžiai

Pasiūlymai, kaip pristatyti žurnalą Sargybos bokštas ir kaip mokyti tiesos apie tai, kas laukia ateityje. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Ženklas, kad Izraelis bus atkurtas

Ką Jehova pažadėjo liepdamas pranašui Jeremijui pirkti lauką? Kaip Jehova parodė gerumą?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Ebed Melechas – drąsos ir gerumo pavyzdys

Jis drąsiai ir ryžtingai kreipėsi į karalių Zedekiją ir pats parodė gerumą Dievo pranašui Jeremijui.

ESAME KRIKŠČIONYS

Rūpinamės savo sueigų vieta

Karalystės salė yra ne tik pastatas; tai mūsų sueigų vieta, kur susirenkame garbinti Jehovos, todėl turime rūpintis jos švara bei tvarka. Kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie salės priežiūros?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Jehova atlygins kiekvienam pagal darbus

Ir pranašas Jeremijas, ir karalius Zedekijas gyveno tuo metu, kai buvo sunaikinta Jeruzalė, bet jų gyvenimo istorijos visiškai nepanašios.

ESAME KRIKŠČIONYS

Jehova nepamiršta jūsų meilės

Kaip Jehova žiūri į savo ištikimus tarnus, kurie dėl senyvo amžiaus nebegali daug nuveikti tarnyboje?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Nesiek sau didelių dalykų

Baruchas garbino Jehovą ir ištikimai patarnavo Jeremijui, bet vienu metu prarado dvasinę pusiausvyrą. Ką Baruchui reikėjo daryti, kad išliktų gyvas per Jeruzalės nuniokojimą?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Jehova laimina už nuolankumą ir baudžia už puikybę

Išdidusis Babilonas žiauriai elgėsi su Jehovos tauta. Atgailaujantys izraelitai buvo išvaduoti iš nelaisvės. Kas atsitiko Babilonui?