Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 ESAME KRIKŠČIONYS

Ar tvirtai tiki Jehovos pažadais?

Ar tvirtai tiki Jehovos pažadais?

Tiek Jozuė, tiek Saliamonas paliudijo, kad nė vienas Jehovos pažadas neliko neįvykdytas (Joz 23:14; 1 Kar 8:56). Šių dviejų vyrų liudijimas yra tvirtas pamatas, ant kurio galime statyti savo tikėjimą (2 Kor 13:1; Tit 1:2).

Kaip Jehova įvykdė savo pažadus Jozuės dienomis? Pažiūrėkite vaidinimą Jehovos žodis visada išsipildo ir aptarkite tolesnius klausimus. 1) Kaip, sekdami Rahabos pavyzdžiu, galime tikėjimą rodyti darbais? (Hbr 11:31; Jok 2:24–26) 2) Kaip pasakojimas apie Achaną parodo, kad tyčinis neklusnumas veda į pražūtį? 3) Kodėl gibeoniečiai, nors buvo drąsūs kovotojai, apgavę Jozuę sudarė su Izraeliu taiką? 4) Kaip Jehovos žodis išsipildė, kai penki amoritų karaliai ėmė grasinti Izraeliui? (Joz 10:5–14) 5) Kaip Jehova padeda tau, kai pirmiausia ieškai jo Karalystės ir teisumo? (Mt 6:33)

Kai apmąstome, ką Jehova dėl mūsų yra padaręs, daro ir ką padarys, jo pažadais tikime dar tvirčiau (Rom 8:31, 32).

Ar tavo tikėjimas toks kaip Jozuės?