ATSIBUSKITE!

Klausimas. Ar Biblija – knyga nuo Dievo? O gal joje užrašytos tik žmonių mintys?

Biblijos eilutė: 2 Tim 3:16.

Leidinio pristatymas. Šiame Atsibuskite! numeryje aptariami įrodymai, kad Biblija tikrai yra nuo Dievo.

MOKYK TIESOS

Klausimas. Kaip turėtume žiūrėti į gyvybę?

Biblijos eilutė: Apr 4:11.

Tiesa. Kadangi gyvybė yra Dievo dovana, labai ją branginame. Rūpinamės saugumu ir niekada neatimame kito žmogaus gyvybės.

KO REIKIA, KAD ŠEIMA BŪTŲ LAIMINGA?

Klausimas. Atkreipkite dėmesį į šį klausimą ir kelis atsakymo variantus. Kokia yra jūsų nuomonė?

Biblijos eilutė: Lk 11:28.

Leidinio pristatymas. Šiame lankstinuke paaiškinta, kodėl šeimai verta vadovautis Biblija ir kodėl turime pagrindo tikėti tuo, kas joje parašyta.

SUGALVOK SAVO ĮŽANGĄ

Sugalvok savo įžangą pagal aukščiau pateiktus pavyzdžius.