Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Pokalbių pavyzdžiai

Pokalbių pavyzdžiai

ATSIBUSKITE!

Klausimas. Televizijos laidose ar filmuose dabar įprasta matyti mistines būtybes – burtininkus, raganas, vampyrus. Kaip manote, ar domėjimasis jais tėra nekalta pramoga, o gal čia slypi koks pavojus?

Leidinio pristatymas. Šiame Atsibuskite! numeryje aptariama, kodėl žmones traukia antgamtinis pasaulis ir kas iš tikrųjų už jo slypi.

MOKYK TIESOS

Klausimas. Kaip Dievo Karalystė išspręs pasaulio problemas?

Biblijos eilutė: Mt 6:10.

Tiesa. Dievo Karalystė visoje žemėje įtvirtins taiką, darną ir saugumą – tai, kas jau yra danguje.

KAS YRA DIEVO KARALYSTĖ? (pakartotinis aplankymas)

Klausimas. [Atkreipk dėmesį į klausimą paskutiniame lankstinuko puslapyje.] Koks bus gyvenimas, kai žemėje viešpataus Dievo Karalystė?

Biblijos eilutės: Ps 37:29; Iz 65:21–23.

Leidinio pristatymas. [Parodyk brošiūrą Geroji naujiena nuo Dievo.] 7-oje pamokoje aiškinama, ką tie pažadai reiškia kiekvienam iš mūsų. [Naudodamasis šia brošiūra pradėk studijas.]

SUGALVOK SAVO ĮŽANGĄ

Sugalvok savo įžangą pagal aukščiau pateiktus pavyzdžius.