Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Sugrįžusi sesė šiltai sutinkama Karalystės salėje

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2017 m. balandis

Pokalbių pavyzdžiai

Pasiūlymai, kaip pristatyti žurnalą Atsibuskite! ir kaip mokyti tiesos apie Dievo Karalystę. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Tegul tavo mąstyseną ir elgesį formuoja Jehova

Didysis Puodžius formuoja mūsų krikščionišką asmenybę, bet turime būti klusnūs.

ESAME KRIKŠČIONYS

Šiltai juos priimkime

Visi, kurie lanko mūsų sueigas, turi matyti, kad krikščionišką meilę rodome darbais. Kaip galėtum prisidėti, kad Karalystės salėje vyrautų šilta bei maloni atmosfera?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Ar tavo širdis pažįsta Jehovą?

Jeremijo 24 skyriuje Jehova žmones prilygino figoms. Kas buvo gerosios figos ir kaip mes galime tais žmonėmis sekti?

ESAME KRIKŠČIONYS

Tu gali padrąsinti neveiklų bendratikį

Neveiklūs mūsų bendratikiai tebėra brangūs Jehovai. Kaip galime padėti jiems grįžti į bendruomenę?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Būk drąsus kaip Jeremijas

Jeremijas pranašavo, kad Jeruzalė bus nuniokota. Kas jam padėjo nepristigti drąsos?

ESAME KRIKŠČIONYS

Karalystės giesmės įkvepia drąsos

Mūsų bendratikiai, įkalinti Zachsenhauzeno koncentracijos stovykloje, giedodami Karalystės giesmes įgaudavo stiprybės. Tos giesmės gali įkvėpti ir mus, kai patiriame sunkumų.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Jehova paskelbė apie naują sandorą

Kuo naujoji sandora skiriasi nuo Įstatymo sandoros ir kodėl ji suteiks žmonijai amžiną gerovę?