• 126 giesmė ir malda

 • Įžanginiai žodžiai (3 min. ar mažiau).

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

 • Nehemijui rūpėjo, kad Dievas būtų garbinamas tyrai(10 min.).

  • [Parodyk vaizdo siužetą Nehemijo knygos apžvalga.]

  • Neh 1:11–2:3. Nehemijas džiaugėsi galėdamas atkurti tyrą Jehovos garbinimą (w06 2/1 p. 9, pstr. 7).

  • Neh 4:8 [4:14, Brb]. Nehemijas nepasidavė priešininkų puolimui, nes kliovėsi Jehova (w06 2/1 p. 10, pstr. 3).

 • Ką vertinga radome (8 min.).

  • Neh 1:1; 2:1. Kodėl galima teigti, kad „dvidešimti metai“, minimi Nehemijo 1:1 ir 2:1, skaičiuojami nuo tos pačios datos? (it-2-E p. 899–900)

  • Neh 4:11, 12 [4:17, 18, Brb]. Kaip buvo įmanoma atstatant sieną dirbti viena ranka? (w06 2/1 p. 9, pstr. 1)

  • Ką iš perskaitytų Biblijos skyrių sužinojau apie Jehovą?

  • Kokias mintis iš perskaitytų Biblijos skyrių galėčiau panaudoti tarnyboje?

 • Biblijos skaitymas: Neh 3:1–14 (4 min. ar mažiau).

DIRBKIME EVANGELIZUOTOJO DARBĄ

 • Ruoškimės pristatyti šio mėnesio leidinius (15 min.). Aptarimas. Parodyk vaizdo siužetus, kaip pristatomi leidiniai, ir aptark esmines mintis. Pabrėžk, kaip skelbėjas padėjo pamatą pakartotiniam aplankymui. Paragink skelbėjus sugalvoti savo įžangą.

ESAME KRIKŠČIONYS

 • 103 giesmė

 • Užsibrėžk tikslą kovą ir balandį tarnauti pagalbiniu pionieriumi (15 min.). Aptarimas. Aptark aktualias mintis iš straipsnelio „Tegu Minėjimo laikotarpis tau būna ypač džiugus“ (km 14/2 p. 2). Pabrėžk, jog planuoti reikia iš anksto (Pat 21:5). Pakalbink du skelbėjus, anksčiau tarnavusius pagalbiniais pionieriais. Kokius sunkumus jiems teko įveikti? Kokių džiaugsmų patyrė?

 • Bendruomenės Biblijos studijos: ia sk. 8, pstr. 1–16 (30 min.).

 • Pakartojimas ir kitos savaitės medžiagos apžvalga (3 min.).

 • 135 giesmė ir malda