Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Seserys Indonezijoje siūlo brošiūrą Klausyk Dievo

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2016 m. vasaris

Pokalbių pavyzdžiai

Pasiūlymai, kaip pristatyti žurnalą Atsibuskite! ir brošiūrą Klausyk Dievo. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Nehemijui rūpėjo, kad Dievas būtų garbinamas tyrai

Įsivaizduok, kaip Nehemijas stengėsi atstatyti Jeruzalės sienas ir plėsti teisingą garbinimą (Nehemijo 1–4)

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Nehemijas buvo geras prižiūrėtojas

Jis padėjo izraelitams džiugiai tarnauti Dievui. Įsivaizduok, kas vyko Jeruzalėje 455 m. p. m. e. tišrio mėnesį (Nehemijo 8:1–18)

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Ištikimi Dievo garbintojai palaiko teokratinę tvarką

Nehemijo dienomis Jehovos tauta įvairiai rėmė tyrą garbinimą (Nehemijo 9–11)

ESAME KRIKŠČIONYS

Geresnio gyvenimo neįsivaizduoju

Jaunimui Jehovos organizacijoje atsiveria daug galimybių džiaugtis laimingu gyvenimu. Naudodamasis klausimais aptark vaizdo siužetą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Ko pasimokome iš Nehemijo knygos

Įsivaizduok, kaip uoliai Nehemijas gynė tyrą garbinimą. (Nehemijo 12–13)

ESAME KRIKŠČIONYS

Kiekvieną žmogų savo teritorijoje kvieskime į Minėjimą

Pokalbio pavyzdys platinant kvietimą į Jėzaus mirties minėjimą. Stenkis žadinti parodytą susidomėjimą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Estera stojo už Dievo tautą

Įsivaizduok, kaip drąsiai ji gynė Jehovos tautą (Esteros 1–5).