Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biuletenis Mūsų tarnyba ir gyvenimas  |  2016 m. spalis

Pokalbių pavyzdžiai

Pokalbių pavyzdžiai

ATSIBUSKITE!

Klausimas. Kai kas tvirtai tiki, kad Jėzus gyveno, kiti tuo abejoja. Dar kiti sako, kad iš tikrųjų tai sužinoti neįmanoma. O ką manote jūs?

Leidinio pristatymas. Šiame Atsibuskite! numeryje paaiškinama, ką rodo faktai.

MOKYK TIESOS

Klausimas. Kas atsitinka su žmogumi, kai jis miršta?

Biblijos eilutė: Jn 11:11–14.

Tiesa. Žmogui mirus, jo gyvenimas baigiasi. Todėl mums nereikia bijoti, kas bus po mirties. Jėzus mirtį prilygino miegui. Kaip jis prikėlė Lozorių, taip gali „pažadinti“ mūsų mirusius artimuosius, kad jie vėl galėtų gyventi žemėje (Job 14:14).

KVIETIMAS Į BENDRUOMENĖS SUEIGAS (inv)

Kvietimo pristatymas. Noriu pakviesti jus į Biblija pagrįstą viešą kalbą. Ji bus sakoma Karalystės salėje, kur vyksta mūsų sueigos. [Įteik žmogui kvietimą, paminėk savaitgalio sueigos laiką ir vietą, taip pat viešosios kalbos temą.]

Klausimas. Ar kada nors esate buvęs Karalystės salėje? [Jei tinkama, parodyk vaizdo siužetą Kas vyksta Jehovos liudytojų sueigose?]

SUGALVOK SAVO ĮŽANGĄ

Sugalvok savo įžangą pagal aukščiau pateiktus pavyzdžius.