Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biuletenis Mūsų tarnyba ir gyvenimas  |  2016 m. sausis

Sausio 4–10 d.

2 METRAŠČIŲ 29–32

Sausio 4–10 d.
 • 114 giesmė ir malda

 • Įžanginiai žodžiai (3 min. ar mažiau).

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

 • Norint Dievą garbinti tyrai, reikia pastangų(10 min.).

  • 2 Met 29:10–17. Ezekijas ryžtingai atkuria tyrą Dievo garbinimą.

  • 2 Met 30:5, 6, 10–12. Ezekijas kviečia visus doros širdies izraelitus į sambūrį.

  • 2 Met 32:25, 26. Ezekijui įveikti savo puikybę padeda nuolankumas (w05 10/15 p. 25, pstr. 20).

 • Ką vertinga radome (8 min.).

  • 2 Met 29:11. Kaip Ezekijas parodė pavyzdį, kas yra svarbiau? (w13 11/15 p. 17, pstr. 6–7)

  • 2 Met 32:7, 8. Kaip geriausiai galime pasirengti būsimiems sunkumams? (w13 11/15 p. 20, pstr. 17)

  • Ką iš perskaitytų Biblijos skyrių sužinojau apie Jehovą?

  • Kokias mintis iš perskaitytų Biblijos skyrių galėčiau panaudoti tarnyboje?

 • Biblijos skaitymas: 2 Met 31:1–10 (4 min. ar mažiau).

DIRBKIME EVANGELIZUOTOJO DARBĄ

 • Ruoškimės pristatyti šio mėnesio leidinius (15 min.). Aptarimas. Parodyk pirmą vaizdo siužetą, kaip pristatomas žurnalas Sargybos bokštas, ir aptark esmines mintis. Pabrėžk, kaip skelbėjas padėjo pamatą pakartotiniam aplankymui. Tada parodyk ir aptark antrą vaizdo siužetą, kaip pristatomas Sargybos bokštas, o paskui – brošiūra Geroji naujiena nuo Dievo. Remkis straipsneliu iš 8 puslapio „Kaip vesti studijas naudojantis brošiūra Geroji naujiena nuo Dievo“. Paragink skelbėjus sugalvoti savo pačių įžangas.

ESAME KRIKŠČIONYS

 • 127 giesmė

 • Statyti ir prižiūrėti savo susirinkimų sales mums didelė garbė(15 min.). Aptarimas. Paprašyk tuos, kas dalyvavo Karalystės salių statybose, papasakoti, ką džiugaus patyrė ten darbuodamiesi. Paimk trumpą interviu iš brolio, atsakingo už Karalystės salės valymą bei priežiūrą, kaip tai organizuojama jūsų bendruomenėje.

 • Bendruomenės Biblijos studijos: ia sk. 6, pstr. 1–14 (30 min.).

 • Pakartojimas ir kitos savaitės medžiagos apžvalga (3 min.).

 • 142 giesmė ir malda

  Priminimas: pirmiausia vieną kartą perklausykite melodijos įrašą, o paskui naująją giesmę sugiedokite.