Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO | 2 METRAŠČIŲ 33–36

Jehova vertina nuoširdžią atgailą

Jehova vertina nuoširdžią atgailą
RODYMAS
Tekstinis variantas
Grafinis variantas

MANASAS

Jehova leido asirams paimti jį į nelaisvę ir sukaustytą grandinėmis išvesti į Babiloną

VALDYMAS PRIEŠ PAĖMIMĄ Į NELAISVĘ

 • Statė aukurus netikriems dievams

 • Savo sūnus atnašavo kaip auką

 • Praliejo nekaltą kraują

 • Propagavo okultizmą

VALDYMAS PO IŠLAISVINIMO

 • Labai nusižemino

 • Maldavo Jehovą; atnašavo aukas

 • Pašalino aukurus, pastatytus netikriems dievams

 • Ragino tautą tarnauti Jehovai

JOŠIJAS

VISO VALDYMO METU

 • Ieškojo Jehovos

 • Išvalė Judą ir Jeruzalę

 • Atnaujino Jehovos namus; rasta Įstatymo knyga