SARGYBOS BOKŠTAS

Klausimas. Mums visiems kartais reikia paguodos. Tačiau kur jos ieškoti?

Biblijos eilutė: 2 Kor 1:3, 4.

Leidinio pristatymas. Šiame Sargybos bokšto numeryje aiškinama, kaip Dievas gali mus paguosti.

SARGYBOS BOKŠTAS (paskutinis puslapis)

Klausimas. Vieni sako, kad Dievo Karalystė yra žmogaus širdies būsena; kitų manymu, ji – žmogaus pastangų įtvirtinti pasaulyje taiką rezultatas. Ką manote jūs?

Biblijos eilutė: Dan 2:44.

Leidinio pristatymas. Pasak Biblijos, Dievo Karalystė yra reali valdžia. Šiame straipsnyje aptariama, kas dar Biblijoje sakoma apie Dievo Karalystę.

MOKYK TIESOS

Klausimas. Kaip žinoti, ar Dievas mumis rūpinasi?

Biblijos eilutė: 1 Pt 5:7.

Tiesa. Dievas kviečia mus artintis prie jo malda, nes mes jam rūpime.

SUGALVOK SAVO ĮŽANGĄ

Sugalvok savo įžangą pagal aukščiau pateiktus pavyzdžius.