Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Vakarų Bengalijos valstijoje (Indija) geroji naujiena skelbiama mamai su dukra

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2016 m. rugsėjis

Pokalbių pavyzdžiai

Pasiūlymai, kaip pristatyti žurnalą Sargybos bokštas ir pateikti Biblijos tiesą, kad Dievas mumis rūpinasi. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

„Gyvenk pagal Jehovos įstatymą“

Ką reiškia gyventi pagal Jehovos įstatymą? 119 psalmės rašytojas yra mums geras pavyzdys.

ESAME KRIKŠČIONYS

Jeigu duris atidaro vaikas

Kaip tinkamai atsakyti ir parodyti tėvams pagarbą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

„Pagalba ateina iš Jehovos“

121 psalmėje vaizdingai apibūdinama Jehovos apsauga.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Esame nuostabiai sukurti

139 psalmėje Dovydas giria Jehovą už jo didingą kūriniją.

ESAME KRIKŠČIONYS

Ko saugotis vedant Biblijos studijas

Ko turėtume vengti, jei norime pasiekti studijuotojo širdį?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

„Didis yra Jehova ir vertas didžios šlovės“

145 psalmė byloja, ką Dovydas manė apie Jehovos rūpinimąsi savo tarnais.

ESAME KRIKŠČIONYS

Tobulink tarnybos įgūdžius. Skatink susidomėjusius žmones lankyti sueigas

Susidomėję žmonės ir Biblijos studijuotojai, pradėję lankyti sueigas, daro didesnę pažangą.