Žmonėms visoje žemėje reikia paguodos (Mok 4:1). Rugsėjo mėnesį ypač stengsimės siūlyti žurnalą Sargybos bokštas, kurio tema – paguoda. Uoliai platinkime šį leidinį. Tačiau kad žmones paguostume, norime pasikalbėti su jais tiesiogiai, todėl nerastiesiems namie žurnalo nepaliksime.

KĄ SAKYTI

„Kiekvienam iš mūsų kartais reikia paguodos. O kur jos rasti? [Perskaityk 2 Korintiečiams 1:3, 4.] Šiame Sargybos bokšto numeryje aiškinama, kaip Dievas teikia tokią paguodą.“

Jeigu žmogus susidomi ir žurnalą paima...

PARODYK VAIZDO SIUŽETĄ KODĖL VERTA STUDIJUOTI BIBLIJĄ?

Tada pasiūlyk Biblijos studijas.

PADĖK PAMATĄ PAKARTOTINIAM APLANKYMUI

Iškelk klausimą, į kurį atsakysi kitą kartą, pavyzdžiui, „Kodėl Dievas leidžia egzistuoti blogiui?