Jehovos gailestingumui apsakyti Dovydas pasitelkia palyginimus.

  • 103:11

    Kaip mums neįmanoma suvokti, kiek toli dangus yra nuo žemės, taip negalime iki galo perprasti, kokia didi Jehovos ištikimoji meilė.

  • 103:12

    Kaip nesuvokiamai toli yra rytai nuo vakarų, taip toli Jehova išsklaido mūsų nuodėmes.

  • 103:13

    Kaip tėvas gailisi vaiko, kuriam ką nors skauda, taip Jehova rodo gailestį tiems, kurie iš širdies atgailauja dėl savo nuodėmių.