Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biuletenis Mūsų tarnyba ir gyvenimas  |  2016 m. lapkritis

 ESAME KRIKŠČIONYS

„Ko Biblija mus moko“. Kaip šia knyga pasinaudoti

„Ko Biblija mus moko“. Kaip šia knyga pasinaudoti

Knygos „Ko Biblija mus moko“ (lietuvių kalba nėra) ir Ko iš tikrųjų moko Biblija? yra panašios. Abiejuose leidiniuose pateikiamos tos pačios tiesos ir ta pačia tvarka. Tačiau knygoje „Ko Biblija mus moko“ mintys dėstomos paprasčiau. Ji skirta tiems, kam galbūt sunku suprasti knygą Ko iš tikrųjų moko Biblija? Knygoje „Ko Biblija mus moko“ vietoje priedo yra kai kurių terminų ir sąvokų, pavartotų pagrindiniame tekste, paaiškinimai. Skyriuose nėra įžanginių klausimų ir apžvalgos rėmelio, bet gale trumpai apibendrinamos Biblijos tiesos, kurios buvo paaiškintos pagrindiniame tekste. Knygą „Ko Biblija mus moko“ kaip ir knygą Ko iš tikrųjų moko Biblija? galima pristatyti žmonėms bet kada, net jeigu ji nėra tą mėnesį siūlomas leidinys. Kaip pasinaudoti knygos „Ko Biblija mus moko“ ypatumais vedant Biblijos studijas?

APIBENDRINIMAS. Daugumai žmonių, kuriems vedame Biblijos studijas pagal knygą Ko iš tikrųjų moko Biblija, įprastas metodas yra perskaityti pastraipą ir paskui užduoti klausimą. Bet, sakykim, studijuotojas gerai nemoka kalbos arba sunkiai skaito. Tokiu atveju galima pasinaudoti knyga „Ko Biblija mus moko“. Studijas galėtum vesti naudodamasis skyriaus apibendrinimu, o pagrindinį tekstą studijuotojui pasiūlyti pasiskaityti savarankiškai. Kiekvieną kartą apsilankius galima per maždaug 15 minučių išnagrinėti vieną Biblijos tiesą. Kadangi apibendrinime tiesos išdėstytos glaustai, mokytojas turi gerai pasiruošti, atsižvelgdamas į studijuotojo reikmes. Jeigu studijas mokytojas veda naudodamasis pagrindiniu tekstu, apibendrinimą galima apžvelgti pabaigoje.

PAAIŠKINIMAI. Terminai ir sąvokos knygos „Ko Biblija mus moko“ gale paaiškinti ta pačia tvarka, kaip jie yra pagrindiniame tekste. Mokytojas gali nuspręsti, ar per studijas aptarti paaiškinimus ar ne.