Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kristaus mirties minėjimas Vokietijoje

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2016 m. kovas

Pokalbių pavyzdžiai

Pasiūlymai, kaip pristatyti žurnalą Sargybos bokštas ir kvietimą į 2016 m. minėjimą. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Estera aukojosi dėl Jehovos ir savo tautos

Ji drąsiai, statydama į pavojų savo gyvybę, padėjo Mordechajui, kad būtų priimtas įstatymas, apsaugantis žydus nuo sunaikinimo (Esteros 6–10).

DIRBKIME EVANGELIZUOTOJO DARBĄ

Tobulink tarnybos įgūdžius. Sugalvok įžangą, kaip pristatysi žurnalą

Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą, kaip pristatysi žurnalus Sargybos bokštas ir Atsibuskite!

ESAME KRIKŠČIONYS

Šiltai priimkime į Minėjimą atėjusius svečius

Kaip galime padėti svečiams ir neveikliems skelbėjams pasijusti laukiamiems Minėjime?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Jobas mėginamas liko ištikimas Dievui

Jis parodė, kad svarbiausias asmuo jo gyvenime – Jehova (Jobo 1–5).

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Ištikimas Dievo tarnas Jobas skundžiasi dėl savo negandų

Iš didelio skausmo ir nusiminimo Jobas prarado norą gyventi, bet nenustojo mylėti Jehovos (Jobo 6–10).

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Jobas tikėjo prikėlimu

Jis žinojo, kad Jehova grąžins jį į gyvenimą, panašiai kaip medžio kelmas iš šaknų ima leisti naujus ūglius (Jobo 11–15).

ESAME KRIKŠČIONYS

Prikėlimas įmanomas dėl išpirkos

Jehovos duota išpirka laiduoja, kad bus prikėlimas. Nebereikės liūdėti dėl artimųjų mirties – sutiksime juos gyvus.