Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biuletenis Mūsų tarnyba ir gyvenimas  |  2016 m. gruodis

 ESAME KRIKŠČIONYS

Stenkis pasiekti asmens širdį naudodamasis knyga „Išsilaikykite Dievo meilėje“

Stenkis pasiekti asmens širdį naudodamasis knyga „Išsilaikykite Dievo meilėje“

KODĖL TAI SVARBU. Norėdamas Jehovą garbinti deramai, asmuo turi sužinoti, kokios yra Jehovos normos, ir jų laikytis (Iz 2:3, 4). Naudodamasis antruoju studijų leidiniu, knyga „Dievo meilė“, galėtum padėti studijuotojui įžvelgti, kaip Dievo duotus principus taikyti kasdieniame gyvenime (Hbr 5:14). Mokant studijuotoją, reikia stengtis pasiekti jo širdį, kad keistis jį skatintų tinkami motyvai (Rom 6:17).

KAIP TAI DARYTI

  • Gerai pasiruošk, turėdamas omenyje studijuotojo poreikius. Sugalvok klausimų, padedančių sužinoti, kokias mintis ir jausmus jam sukelia nagrinėjama medžiaga (Pat 20:5; be p. 259).

  • Naudodamasis apžvalgos rėmeliais padėk studijuotojui suvokti, kodėl verta laikytis Biblijos principų.

  • Padėk studijuotojui samprotauti sąžinės klausimais, bet sprendimų už jį nepriimk (Gal 6:5).

  • Taktiškai išsiaiškink, ar studijuotojui reikia padėti taikyti tam tikrus Biblijos principus. Maloniai paskatink jį keistis iš meilės Jehovai (Pat 27:11; Jn 14:31).