KODĖL TAI SVARBU. Norėdamas Jehovą garbinti deramai, asmuo turi sužinoti, kokios yra Jehovos normos, ir jų laikytis (Iz 2:3, 4). Naudodamasis antruoju studijų leidiniu, knyga „Dievo meilė“, galėtum padėti studijuotojui įžvelgti, kaip Dievo duotus principus taikyti kasdieniame gyvenime (Hbr 5:14). Mokant studijuotoją, reikia stengtis pasiekti jo širdį, kad keistis jį skatintų tinkami motyvai (Rom 6:17).

KAIP TAI DARYTI

  • Gerai pasiruošk, turėdamas omenyje studijuotojo poreikius. Sugalvok klausimų, padedančių sužinoti, kokias mintis ir jausmus jam sukelia nagrinėjama medžiaga (Pat 20:5; be p. 259).

  • Naudodamasis apžvalgos rėmeliais padėk studijuotojui suvokti, kodėl verta laikytis Biblijos principų.

  • Padėk studijuotojui samprotauti sąžinės klausimais, bet sprendimų už jį nepriimk (Gal 6:5).

  • Taktiškai išsiaiškink, ar studijuotojui reikia padėti taikyti tam tikrus Biblijos principus. Maloniai paskatink jį keistis iš meilės Jehovai (Pat 27:11; Jn 14:31).