Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Vedamos Biblijos studijos (Čilė)

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2016 m. gruodis

Pokalbių pavyzdžiai

Pavyzdžiai, kaip pristatyti žurnalą „Atsibuskite!“ ir mokyti tiesos apie tai, kas kaltas dėl mūsų bėdų. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

„Kopkime į Viešpaties kalną“

Pranašas Izaijas sako, kad karo ginklai bus pakeisti žemdirbio įrankiais; tai reiškia, kad Jehovos tauta puoselės taiką (Izaijo 2:4).

ESAME KRIKŠČIONYS

Stenkis pasiekti asmens širdį naudodamasis knyga „Išsilaikykite Dievo meilėje“

Naudodamasis knyga „Dievo meilė“, galėtum padėti studijuotojui įžvelgti, kaip Dievo duotus principus taikyti kasdieniame gyvenime.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Mesijui išsipildė pranašystės

Izaijas pranašavo, kad Mesijas skelbs Galilėjos krašte. Ši pranašystė išsipildė Jėzui: jis vaikščiojo po tą kraštą skelbdamas gerąją naujieną.

ESAME KRIKŠČIONYS

„Štai aš, siųsk mane!“

Kaip galime sekti Izaijo noringa dvasia ir tikėjimu? Pažiūrėkime, kaip sekėsi vienai šeimai, kuri persikėlė tarnauti ten, kur didesnis poreikis.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Žemė bus kupina Viešpaties pažinimo

Kaip Izaijo pranašystė apie rojų žemėje išsipildė praeityje, kaip ji pildosi mūsų dienomis ir kaip išsipildys ateityje?

ESAME KRIKŠČIONYS

Dievo mokymas įveikia išankstinį nusistatymą

Dėl vienijančios Dievo mokymo galios du buvę priešai tapo dvasiniais broliais.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Kas piktnaudžiauja valdžia, gali netekti atsakingų pareigų

Kaip Šebna privalėjo naudotis savo įgaliojimais? Kodėl jo vietoje Jehova paskyrė Eljakimą?