Jobas buvo pasiryžęs laikytis Jehovos nustatytų moralės normų

31:1

  • Jis kontroliavo savo akis ir meilumą rodė tik savo žmonai.

Jobas rodė gerą pavyzdį, kaip elgtis su kitais

31:13–15

  • Jis buvo nuolankus, teisingas, atjautus. Atsižvelgdavo į visokios socialinės ar turtinės padėties žmones.

Jobas buvo dosnus, ne savanaudis

31:16–19

  • Jis noriai padėdavo vargstantiems.