Biuletenyje Mūsų tarnyba ir gyvenimas pateikiamas šiokiadienio sueigų tvarkaraštis ir medžiaga, reikalinga savaitinio Biblijos skaitymo aptarimui bei kitoms programos dalims.