Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Titui 2:1–15

2  O tu kalbėk tai, kas dera su sveiku mokslu.  Vyresni vyrai tebūna nuosaikūs, rimti, sveikos nuovokos, sveiki tikėjimu, meile, ištverme.  Taip ir vyresnės moterys tesielgia šventai, tenebūna šmeižikės ar vyno vergės, tegul moko gero,  tepadeda jaunesnėms susiprasti, kad mylėtų savo vyrus ir vaikus,  būtų sveikos nuovokos, skaisčios, darbuotųsi namuose, būtų geros, klusnios savo vyrams, — kad apie Dievo žodį nebūtų piktai kalbama.  Jaunesnius vyrus irgi ragink, kad būtų sveikos nuovokos,  pats visais atžvilgiais rodydamas gerų darbų pavyzdį. Mokyk to, kas gryna, su visu rimtumu,  kalbėk sveikus žodžius, kuriems nėra ko prikišti, kad priešininkas būtų sugėdintas, negalėdamas pasakyti apie mus nieko blogo.  Vergai visais atžvilgiais teklauso savo šeimininkų, tegul stengiasi jiems įtikti, neatsikalbinėja, 10  nevagia — tegul visokeriopai rodo tikrą ištikimybę, kad visu kuo puoštų mūsų Gelbėtojo, Dievo, mokymą. 11  Juk yra pasirodžiusi Dievo malonė, teikianti visiems žmonėms išgelbėjimą, 12  mokanti mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio geismų santūriai, teisiai ir dievotai gyventume dabartinėje santvarkoje, 13  laukdami laimingosios vilties, taip pat didžiojo Dievo ir mūsų Gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovingojo pasirodymo. 14  Jis atidavė save už mus, kad atpirktų mus nuo visokios savivalės ir išgrynintų sau tautą, kaip ypatingą nuosavybę, uolią geriems darbams. 15  Kalbėk tai, ragink, drausmink su visu įsakmumu. Niekas tenedrįsta tavęs nepaisyti.

Išnašos