Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Titui 1:1–16

1  Paulius, Dievo vergas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, — pagal Dievo išrinktųjų tikėjimą ir aiškų pažinimą tiesos, esančios darnoje su dievotumu,  sulig viltimi amžino gyvenimo, kurį prieš daugelį amžių pažadėjo negalintis meluoti Dievas,  paties skirtu metu atskleidęs savo žodį skelbimu, man patikėtu mūsų Gelbėtojo, Dievo, įsakymu, —  Titui, tikram savo vaikui bendrame tikėjime. Malonė tau ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Kristaus Jėzaus, mūsų Gelbėtojo.  Aš tam palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas negerai, ir miestuose viename po kito paskirtum vyresniuosius, kaip tau nurodžiau:  jei kas yra be priekaišto, vienos žmonos vyras, turintis tikinčius vaikus, kurie nekaltinami pasileidimu ir nėra maištingi.  Juk prižiūrėtojas, kaip Dievo prievaizdas, turi būti be priekaišto, ne savavalis, ne greitas rūstauti, ne įjunkęs į vyną, ne smurtautojas*, ne geidžiantis negarbingai pasipelnyti,  o svetingas, mylintis tai, kas gera, sveikos nuovokos, teisingas, ištikimas, susivaldantis,  mokymo išmonę tvirtai grindžiąs patikimuoju žodžiu, kad sugebėtų ir raginti sveiku mokymu, ir drausminti priešgyniaujančius. 10  Mat yra daug maištingų, tuščiakalbių ir apgavikų, ypač iš apipjaustymo šalininkų. 11  Juos būtina užčiaupti, nes jie verčia aukštyn kojom ištisas šeimynas, mokydami, kas nedera, kad galėtų negarbingai pasipelnyti. 12  Vienas iš jų, jų pačių pranašas, yra pasakęs: „Kretiečiai visuomet melagiai, pikti žvėrys, tingūs rajūnai.“ 13  Šis liudijimas teisingas. Dėl to griežtai juos drausmink, kad būtų sveiko tikėjimo, 14  nekreiptų dėmesio į žydų pasakas ir tiesą atmetančių žmonių priesakus. 15  Tyriems viskas tyra, o suterštiems ir netikintiems nėra nieko tyra — jų ir protas, ir sąžinė suteršti. 16  Jie skelbiasi pažįstą Dievą, bet savo darbais jo išsižada. Jie pasibjaurėtini, neklusnūs, netikę jokiam geram darbui.

Išnašos

Arba „ne užgauliotojas“.