Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Morkaus 16:1–20

16  Šabui praėjus Marija Magdalietė, Jokūbo motina Marija ir Salomė nusipirko kvepalų, kad atėjusios jį pateptų.  Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, saulei patekėjus, jos atėjo prie kapo.  Jos viena kitai sakė: „Kas mums nuris akmenį nuo kapo angos?“  Bet pakėlusios akis pamatė, kad akmuo nuristas; o jis buvo labai didelis.  Įėjusios į kapą, moterys išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį, apsirengusį baltu rūbu, ir nustėro.  Jis tarė joms: „Nebijokite! Jūs ieškote Jėzaus Nazarėno, kuris buvo pakabintas ant stulpo. Jis prikeltas, čia jo nėra. Štai vieta, kur buvo jį paguldę.  Tačiau eikite pranešti jo mokiniams ir Petrui: ‘Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis jums ir sakė.’“  Moterys išėjusios leidosi bėgti nuo kapo, mat jas buvo pagavęs virpulys bei stiprus jaudulys. Jos niekam nieko nesakė, nes bijojo. ILGOJI PABAIGA Ilgoji pabaiga yra kai kuriuose senuosiuose rankraščiuose (Aleksandrijos kodeksas, Efremo kodeksas, Bezos kodeksas), Vulgatoje (vertimas į lotynų kalbą), Kjuretono rankraštyje ir Pešitoje (vertimai į sirų kalbą), bet jos nėra Sinajaus kodekse, Vatikano kodekse, Sinajaus siriškajame kodekse ir kai kuriuose senuose vertimo į armėnų kalbą rankraščiuose:  Prisikėlęs savaitės pirmosios dienos ankstų rytą, jis pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. 10  Ji nuėjo ir pranešė tiems, kurie anksčiau buvo su juo, o dabar gedėjo ir verkė. 11  Bet jie, išgirdę, kad jis atgijo ir kad Marija jį matė, netikėjo. 12  Paskui jis kitokiu pavidalu pasirodė dviem iš jų, kai jie ėjo į apylinkes. 13  Tuodu grįžo ir pranešė visiems kitiems. Bet jie ir šiais nepatikėjo. 14  O vėliau jis pasirodė visiems vienuolikai, kai jie sėdėjo prie stalo. Jis priekaištavo dėl jų netikėjimo ir širdies kietumo, kad netikėjo tais, kurie matė jį prikeltą iš mirusiųjų. 15  Ir jis jiems sakė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite gerąją naujieną visai kūrinijai. 16  Kas įtikės ir bus pakrikštytas, tas bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. 17  Tikinčiuosius lydės šie ženklai: jie mano vardu išvarinės demonus, kalbės svetimomis kalbomis, 18  ims rankomis gyvates ir, jeigu išgers ko nors mirtinai nuodingo, jiems visai nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir šie pasveiks.“ 19  Taigi, kai baigė jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. 20  O jie išėjo ir visur skelbė, Viešpačiui su jais veikiant ir jų žodį patvirtinant lydimaisiais ženklais. TRUMPOJI PABAIGA Kai kuriuose vėlyvuosiuose rankraščiuose ir vertimuose po Morkaus 16:8 žodžių yra tokia trumpa pabaiga: Bet viską, kas buvo nurodyta, jos trumpai papasakojo tiems, kurie buvo su Petru. O paskui pats Jėzus per juos pasiuntė nuo rytų iki vakarų šventąją ir nepragaištančią amžinojo išgelbėjimo žinią.

Išnašos