Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Mato 28:1–20

28  Po šabo, švintant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo pažiūrėti kapo.  Ir mato: žemė buvusi smarkiai sudrebinta, mat Jehovos angelas nusileido iš dangaus, priėjęs nurito akmenį ir ant jo atsisėdo.  Angelo išvaizda buvo lyg žaibo, jo drabužiai — balti kaip sniegas.  Jo išsigandę ir drebulio pagauti, sargybiniai tiesiog apmirė.  O moterims angelas tarė: „Jūs nebijokite! Žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo pakabintas ant stulpo.  Čia jo nėra, nes jis prikeltas, kaip ir buvo sakęs. Ateikite, pažvelkite į vietą, kur jis gulėjo.  Skubėkite pas jo mokinius pranešti, kad jis prikeltas iš mirusiųjų, ir sakykite jiems: ‘Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite.’ Štai aš jums tai paskelbiau.“  Baimės ir didelio džiaugsmo apimtos, jos tuojau paliko kapą ir bėgo pranešti mokiniams.  Ir štai Jėzus pasitiko jas ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartinusios parpuolė prieš jį ir apkabino jam kojas. 10  Tada Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir praneškite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys.“ 11  Joms beeinant, štai kai kurie iš sargybinių atėję į miestą pranešė aukštiesiems kunigams visa, kas įvyko. 12  Šie, susikvietę vyresniuosius ir pasitarę, davė kareiviams nemažai sidabrinių 13  tardami: „Sakykite: ‘Naktį, mums bemiegant, jo mokiniai atėję jį pavogė.’ 14  O jeigu tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apsaugosime jus nuo nemalonumų.“ 15  Tad šie, paėmę sidabrinius, padarė kaip liepti. Ir tas aiškinimas tebėra paplitęs tarp žydų iki šios dienos. 16  O vienuolika mokinių nukeliavo į Galilėją, ant kalno, kurį Jėzus buvo jiems nurodęs. 17  Pamatę Jėzų, jie parpuolė prieš jį, tačiau kai kurie abejojo. 18  Jėzus priėjo prie jų ir prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. 19  Todėl eikite ir darykite mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo, Sūnaus ir šventosios dvasios vardu, 20  mokydami juos laikytis viso, ką esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki šios santvarkos pabaigos.“

Išnašos