Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Mato 2:1–23

2  Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo* dienomis, į Jeruzalę atkeliavo žvaigždininkai* iš rytų  ir sakė: „Kur yra gimusysis žydų karalius? Rytuose mes matėme jo žvaigždę ir atėjome jam nusilenkti.“  Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o drauge su juo ir visa Jeruzalė.  Sukvietęs visus tautos aukštuosius kunigus ir Raštų žinovus ėmė jų klausinėti, kur turėjęs gimti Kristus.  Šie atsakė jam: „Judėjos Betliejuje, nes per pranašą parašyta:  ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp Judo valdytojų, nes iš tavęs kils vadovas, kuris ganys mano tautą, Izraelį.’“  Tada Erodas slapta pasikvietė žvaigždininkus ir iš jų išsiteiravo, kada žvaigždė pasirodė.  Paskui pasiuntė juos į Betliejų sakydamas: „Keliaukite ir rūpestingai ieškokite vaikelio, o radę praneškite man, kad irgi galėčiau nuvykęs jį pagerbti.“  Išklausę karalių, jie leidosi į kelią. Ir štai žvaigždė, kurią jie išvydo rytuose, traukė pirma jų, kol sustojo virš tos vietos, kur buvo vaikelis. 10  Regėdami žvaigždę jie be galo džiaugėsi. 11  Įėję į namus, jie pamatė vaikelį su jo motina Marija ir parpuolę ant žemės išreiškė jam pagarbą. Išsiėmę savo brangenybes davė jam dovanų: aukso, smilkomųjų sakų ir miros. 12  Tačiau sapne gavę nuo Dievo perspėjimą negrįžti pas Erodą, jie leidosi į savo kraštą kitu keliu. 13  Jiems iškeliavus, štai Juozapui sapne pasirodė Jehovos angelas ir tarė: „Kelkis, imk vaikelį ir jo motiną, bėk į Egiptą ir pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos vaikelio, norėdamas jį nužudyti.“ 14  Atsikėlęs nakčia Juozapas pasiėmė vaikelį su jo motina ir pasitraukė į Egiptą. 15  Ten pasiliko iki Erodo mirties, kad išsipildytų, kas Jehovos per jo pranašą buvo pasakyta: „Iš Egipto pašaukiau savo sūnų.“ 16  Pamatęs, kad žvaigždininkai jį pergudravo, Erodas baisiai įsiuto ir pasiuntęs išžudė Betliejuje bei jo apylinkėse visus berniukus, dvejų metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo išsiteiravęs iš žvaigždininkų. 17  Taip išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą Jeremiją: 18  „Pasigirdo balsas Ramoje, verksmas ir didelis raudojimas, — tai Rachelė verkė savo vaikų ir nesileido paguodžiama, nes jų nebėra.“ 19  Erodui mirus, štai Jehovos angelas pasirodė Juozapui Egipte per sapną 20  ir tarė: „Kelkis, imk vaikelį su jo motina ir leiskis į Izraelio žemę, nes mirė tie, kurie kėsinosi į vaikelio sielą*.“ 21  Tad jis atsikėlė, pasiėmė vaikelį, jo motiną ir atkeliavo į Izraelio žemę. 22  Tačiau išgirdęs, kad Judėjoje vietoj savo tėvo Erodo karaliauja Archelajas, pabijojo ten eiti. Be to, sapne gavo perspėjimą nuo Dievo, todėl pasitraukė į Galilėjos kraštą. 23  Atvykęs apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų, kas pasakyta per pranašus: „Jį vadins Nazariečiu.“

Išnašos

T. y. Erodo Didžiojo.
T. y. astrologai.
Žr. 7 priedą.