Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Mato 10:1–42

10  Pasišaukęs savo dvylika mokinių, jis suteikė jiems valdžią įsakyti netyrosioms dvasioms, kad galėtų išvaryti jas ir gydyti visokias ligas bei negales.  Štai dvylikos apaštalų vardai: pirmas — Simonas, vadinamas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas,  Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir mokesčių rinkėjas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas,  Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris jį vėliau išdavė.  Šiuos dvylika Jėzus išsiuntė davęs tokius nurodymus: „Neikite pas kitataučius ir nesukite į jokį samariečių miestą.  Verčiau eikite pas prapuolusias Izraelio namų avis.  Keliaudami skelbkite: ‘Prisiartino dangaus karalystė.’  Gydykite sergančius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite.  Nesidėkite nei aukso, nei sidabro, nei variokų į juosmens kišenes, 10  neimkite nei kelionmaišio, nei antros palaidinės,* nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio. 11  Atėję į kokį miestą ar kaimą, susiieškokite vertą žmogų ir pasilikite pas jį, kol iškeliausite. 12  Užėję į namus pasveikinkite juos, 13  ir jeigu namai bus verti, tegul ramybė, kurios linkite, apsigyvena juose, o jeigu namai nebus verti, tegul toji ramybė grįžta jums. 14  Jeigu kas jūsų nepriimtų ir jūsų žodžių nesiklausytų, išeidami iš tų namų ar to miesto nusikratykite ir dulkes nuo kojų. 15  Iš tiesų sakau jums: Teismo Dieną lengviau bus Sodomos ir Gomoros žemei negu tam miestui. 16  Štai siunčiu jus tarsi avis tarp vilkų, todėl būkite atsargūs kaip gyvatės ir neklastingi kaip balandžiai. 17  Saugokitės žmonių, nes jie įdavinės jus teismams ir plaks savo sinagogose. 18  Dėl manęs būsite tampomi pas valdytojus ir karalius, kad liudytumėte jiems ir tautoms. 19  Tačiau kai jus įduos, neimkite nerimauti, kaip ir ką kalbėsite: tą valandą jums bus duota, ką kalbėti, 20  nes ne tiek jūs kalbėsite, kiek jūsų Tėvo dvasia kalbės per jus. 21  Brolis atiduos mirčiai brolį, tėvas — savo vaiką, vaikai sukils prieš gimdytojus ir atiduos juos mirčiai. 22  Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. 23  Kai jus persekios viename mieste, bėkite į kitą, nes iš tiesų sakau jums: niekaip nespėsite apeiti visų Izraelio miestų, iki ateis Žmogaus Sūnus. 24  Mokinys nėra viršesnis už mokytoją, nei vergas už savo šeimininką. 25  Mokiniui pakanka tapti tokiam kaip jo mokytojas, o vergui — kaip jo šeimininkas. Jeigu šeimynos galvą vadino Belzebulu, argi ne juo labiau taip vadins ir šeimyną? 26  Todėl nebijokite jų. Mat nėra nieko uždengta, kas nebūtų atidengta, ir nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma. 27  Ką jums kalbu tamsoje, sakykite šviesoje, ir kas jums šnibždama, skelbkite nuo stogų. 28  Ir nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali nužudyti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali sunaikinti ir sielą, ir kūną Gehenoje*. 29  Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką*? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekris žemėn be jūsų Tėvo žinios. 30  O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. 31  Taigi nebijokite — jūs vertesni už daugybę žvirblių. 32  Tad kas tik išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. 33  O to, kuris išsižadės manęs žmonių akivaizdoje, ir aš išsižadėsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. 34  Nemanykite, kad atėjau nešti žemei ramybės*. Atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. 35  Atėjau supriešinti žmogaus su jo tėvu, dukters su motina ir jaunamartės su anyta. 36  Žmogaus priešais taps jo namiškiai. 37  Kas prie tėvo ar motinos prisirišęs labiau negu prie manęs, nevertas manęs. Taip pat kas prie sūnaus ar dukters prisirišęs labiau negu prie manęs, nevertas manęs. 38  Ir kas neima savo kančių stulpo ir neseka manimi, nevertas manęs. 39  Kas gelbėja savo sielą, tas ją praras, o kas praranda savo sielą dėl manęs, ją išgelbės. 40  Kas priima jus, mane priima, o kas priima mane, priima ir tą, kuris mane siuntė. 41  Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo atlygį, ir kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo atlygį. 42  Ir kas vienam iš šitų mažutėlių paduos atsigerti bent taurę šalto vandens dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums: tas tikrai nepraras savo atlygio.“

Išnašos

Pažod. „nei dviejų palaidinių“.
Žr. 9 priedą.
Pažod. „už asą“. Žr. 12 priedą.
Arba „taikos“.