Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Mato 1:1–25

1  Knyga apie Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus, gyvenimą.*   Abraomui gimė Izaokas,Izaokui gimė Jokūbas,Jokūbui gimė Judas ir jo broliai,   Judui gimė Perecas ir Zerachas iš Tamaros,Perecui gimė Hecronas,Hecronui gimė Ramas,   Ramui gimė Aminadabas,Aminadabui gimė Nachšonas,Nachšonui gimė Salmonas,   Salmonui gimė Boazas iš Rahabos,Boazui gimė Jobedas iš Rūtos,Jobedui gimė Jesė,   Jesei gimė karalius Dovydas. Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos,   Saliamonui gimė Rehabeamas,Rehabeamui gimė Abija,Abijai gimė Asa,   Asai gimė Juozapatas,Juozapatui gimė Jehoramas,Jehoramui gimė Uzijas,   Uzijui gimė Jotamas,Jotamui gimė Ahazas,Ahazui gimė Ezekijas, 10  Ezekijui gimė Manasas,Manasui gimė Amonas,Amonui gimė Jošijas, 11  Jošijui gimė Jechonijas ir jo broliai Babilonijos tremties laikais. 12  Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Šaltielis,Šaltieliui gimė Zerubabelis, 13  Zerubabeliui gimė Abijudas,Abijudui gimė Eliakimas,Eliakimui gimė Azoras, 14  Azorui gimė Cadokas,Cadokui gimė Achimas,Achimui gimė Elijudas, 15  Elijudui gimė Eleazaras,Eleazarui gimė Matanas,Matanui gimė Jokūbas, 16  Jokūbui gimė Juozapas — vyras Marijos, kuri pagimdė Jėzų, vadinamą Kristumi. 17  Taigi iš viso nuo Abraomo iki Dovydo buvo keturiolika kartų, nuo Dovydo iki Babilonijos tremties — keturiolika kartų ir nuo Babilonijos tremties iki Kristaus — keturiolika kartų. 18  Jėzaus Kristaus gimimas buvo toks. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar jiems nepradėjus kartu gyventi, ji šventosios dvasios veikimu tapo nėščia. 19  Jos vyras Juozapas, būdamas teisus žmogus ir nenorėdamas pasmerkti jos viẽšai gėdai, ketino su ja slapčia išsiskirti. 20  Kai jis buvo tai apgalvojęs, sapne jam pasirodė Jehovos* angelas ir pasakė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes tas, kuris joje pradėtas, yra iš šventosios dvasios. 21  Ji pagimdys sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi*, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ 22  Visa tai įvyko, kad išsipildytų Jehovos per pranašą pasakyti žodžiai: 23  „Štai mergelė taps nėščia ir pagimdys sūnų, ir jie pavadins jį Emanueliu“, išvertus — „Dievas su mumis“. 24  Juozapas nubudęs padarė, kaip Jehovos angelas jam nurodė, — parsivedė savo žmoną į namus. 25  Bet jis neturėjo su ja santykių, iki ji pagimdė sūnų; jis pavadino jį Jėzumi.

Išnašos

Arba „Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga“.
Žr. 1 priedą.
Vardas „Jėzus“, išvertus iš hebrajų kalbos, reiškia „Jehova yra išgelbėjimas“.