Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Jono 2:1–25

2  O trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės ir jose dalyvavo Jėzaus motina.  Jėzus ir jo mokiniai irgi buvo pakviesti į tas vestuves.  Pritrūkus vyno, Jėzaus motina jam tarė: „Jie nebeturi vyno.“  Bet Jėzus jai pasakė: „O kas man ir tau, moterie? Mano valanda dar neatėjo.“  Jo motina tarė patarnautojams: „Darykite, ką tik jis jums sakys.“  Ten buvo pastatyti šeši akmeniniai ąsočiai, mat šito reikalavo žydų apsivalymo nuostatai. Kiekvienas — dviejų trijų saikų* talpos.  Jėzus jiems tarė: „Pripilkite ąsočius vandens.“ Ir tie pripylė sklidinus.  Tada Jėzus jiems pasakė: „Dabar pasemkite ir nuneškite pokylio tvarkdariui.“ Tie nunešė.  Pokylio tvarkdarys paragavo vandens, paversto vynu. Nežinodamas, iš kur jis — vandenį sėmę patarnautojai tai žinojo, — tvarkdarys pasišaukė jaunikį 10  ir jam tarė: „Kiekvienas žmogus iš pradžių padeda gerąjį vyną, o svečiams įgėrus duoda prastesnį. Tu laikei gerąjį vyną iki šiolei.“ 11  Tai, ką Jėzus padarė Galilėjos Kanoje, buvo jo ženklų pradžia; jis parodė savo šlovę, ir jo mokiniai jį įtikėjo. 12  Paskui Jėzus kartu su savo motina, broliais ir savo mokiniais nusileido į Kafarnaumą, bet ten pasiliko nedaug dienų. 13  Buvo arti žydų Pascha, ir Jėzus nukeliavo aukštyn į Jeruzalę. 14  Šventykloje jis rado prekiaujančių galvijais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. 15  Pasidaręs iš virvelių rimbą, Jėzus visus juos su avimis ir galvijais išvarė iš šventyklos, išbarstė pinigų keitėjų monetas ir išvartė jų stalus, 16  o balandžių pardavėjams pasakė: „Pasiimkite visa tai iš čia! Gana iš mano Tėvo namų daryti prekybos namus!“ 17  Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.“ 18  Tad žydai kreipėsi į Jėzų sakydami: „Kokį ženklą mums parodysi, jeigu jau tokius dalykus darai?“ 19  Jėzus jiems atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą ir per tris dienas aš ją prikelsiu.“ 20  Žydai tarė: „Šitą šventyklą statė keturiasdešimt šešerius metus, o tu ją prikelsi per tris dienas?“ 21  Tačiau Jėzus kalbėjo apie savo kūno šventyklą. 22  Kai jis buvo prikeltas iš mirusiųjų, jo mokiniai prisiminė, kad jis taip sakydavo; ir jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. 23  Per Paschos šventę, Jėzui esant Jeruzalėje, daug žmonių matydami jo daromus ženklus įtikėjo jo vardą. 24  Bet Jėzus jais nepasitikėjo*, nes visus juos perprato, 25  ir jam nereikėjo, kad kas nors apie žmogų paliudytų, — pats žinojo, kas žmoguje slypi.

Išnašos

„Saikas“ čia, galimas dalykas, atitinka skysčių matavimo vienetą batą, lygų 22 litrams.
Pažod. „savęs jiems nepatikėjo“.