Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Hebrajams 7:1–28

7  Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, Aukščiausiojo Dievo kunigas, pasitiko Abraomą, kai šis grįžo sutriuškinęs karalius, ir jį palaimino;  Abraomas jam davė nuo visko dešimtinę. Jo vardas išvertus visų pirma reiškia „teisumo karalius“; dar jis yra ir Salemo karalius, tai yra „ramybės* karalius“.  Būdamas be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos ir padarytas panašus į Dievo Sūnų, jis lieka kunigas visam laikui.  Tik pažiūrėkite, koks didis tas, kuriam patriarchas Abraomas davė dešimtinę nuo geriausio savo grobio!  Išties, tie iš Levio sūnų, kurie gauna kunigystę, pagal Įstatymą turi įsakymą imti iš tautiečių, iš savo brolių, dešimtinę, nors šie yra išėję iš Abraomo strėnų.  O tasai, nors nėra iš jų kildinamas, ėmė dešimtinę iš Abraomo ir jį — tą, kuris turėjo pažadus, — palaimino.  Be jokios abejonės, aukštesnis laimina žemesnį.  Pirmu atveju dešimtines ima žmonės, kurie miršta, antru — tas, apie kurį liudijama, kad jis gyvena.  Ir galima sakyti, kad per Abraomą netgi dešimtinių ėmėjas Levis mokėjo dešimtinę, 10  nes dar tebebuvo savo protėvio strėnose, kai šį pasitiko Melchizedekas. 11  Tad jei tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per levitų kunigystę (o ji buvo neatsiejama nuo tautai duoto Įstatymo), kam dar būtų reikėję kilti kitam kunigui, vadinamam tolygiu Melchizedekui, o ne tolygiu Aaronui? 12  Keičiantis kunigystei, atsiranda būtinybė keisti ir įstatymą. 13  Juk tas, apie kurį tai pasakyta, kilo iš kitos giminės, iš kurios niekas nėra tarnavęs prie aukuro. 14  Gerai žinoma, kad mūsų Viešpats kilo iš Judo giminės, o apie jokius kunigus iš tos giminės Mozė nekalbėjo. 15  Tas dalykas dar labiau paaiškėja iškilus kitam, į Melchizedeką panašiam kunigui, 16  kuris tokiu tapo ne pagal įsakymą, paremtą kūniška kilme, o nesunaikinamos gyvybės galia, 17  nes apie jį liudijama: „Tu esi kunigas per amžius, tolygus Melchizedekui.“ 18  Taigi ankstesnysis įsakymas atšaukiamas dėl jo silpnumo ir neveiksmingumo. 19  Juk Įstatymas nieko nepadarė tobulo — tą padarė suteikimas geresnės vilties, per kurią artinamės prie Dievo. 20  Ir kaip kad tai neįvyko be priesaikos 21  (mat yra tie, kurie kunigais tapo be priesaikos, ir yra vienas, kunigu tapęs su priesaika to, kuris apie jį pasakė: „Jehova prisiekė ir jis nesigailės: ‘Tu esi kunigas per amžius’“), 22  taip Jėzus tapo atitinkamai geresnės sandoros laidu. 23  Be to, kunigais tapdavo daugelis, nes mirtis sukliudydavo jiems ilgiau kunigauti. 24  O kadangi šitas yra gyvas per amžius, jo kunigystė niekam nepereina. 25  Taigi jis gali galutinai išgelbėti tuos, kurie per jį artinasi prie Dievo, nes yra amžinai gyvas, kad juos užtartų. 26  Tokį vyriausiąjį kunigą mums ir priderėjo turėti: ištikimą, nekaltą, nesuteptą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą viršum dangų. 27  Priešingai negu aniems vyriausiesiems kunigams, jam nereikia kasdien aukoti aukų pirma už savo paties, paskui už tautos nuodėmes, nes jis tą padarė kartą visiems laikams, kai paaukojo save. 28  Mat Įstatymas vyriausiaisiais kunigais skiria žmones su silpnumais, o žodis priesaikos, ištartos vėliau, po Įstatymo, skiria amžiams ištobulintą Sūnų.

Išnašos

Arba „taikos“.