Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Hebrajams 6:1–20

6  Todėl, palikę pradinį mokslą apie Kristų, veržkimės į brandumą, užuot vėl dėję pamatą iš atgailos dėl negyvų darbų ir iš tikėjimo Dievu,  iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimą, mirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį teismą.  Jeigu Dievas leis, tai ir darysime.  Juk tų, kurie jau buvo kartą apšviesti, paragavo dangiškosios dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais,  paragavo Dievo gerojo žodžio ir būsimosios santvarkos galių,  tačiau atpuolė, — tų neįmanoma vėl atgaivinti atgailai, nes jie sau iš naujo kabina Dievo Sūnų ant stulpo ir išstato jį viešai paniekai.  Antai žemė, sugerianti dažnai ją laistantį lietų, želdina augalus, naudingus tiems, kuriems ji dirbama, ir gauna už tai iš Dievo palaiminimą.  Bet jeigu ji želdina dygiakrūmius ir dagius, tada yra apleidžiama; ji greitai susilauks prakeikimo ir galiausiai bus nudeginta.  Nors šitaip kalbame, mylimieji, esame tikri, kad jūsų būklė geresnė, žadanti išgelbėjimą. 10  Dievas juk nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilę, kurią parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems. 11  Trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytumėte tą patį veržlumą ir taip iki galo išlaikytumėte visišką vilties užtikrintumą, 12  kad nepasidarytumėte vangūs, bet imtumėte pavyzdį iš tų, kurie dėl tikėjimo ir kantrybės paveldi pažadus. 13  Antai kai davė pažadą Abraomui, Dievas, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, prisiekė pačiu savimi 14  sakydamas: „Aš iš tikro tave laiminte palaiminsiu ir dauginte tave padauginsiu.“ 15  Šitaip, kantriai laukęs, Abraomas gavo pažadą. 16  Žmonės prisiekia kuo nors aukštesniu ir bet kurį ginčą savo priesaika užbaigia, nes jiems ji reiškia teisinį užtikrinimą. 17  Taip ir Dievas, nutaręs aiškiau parodyti pažado paveldėtojams savo valios nekintamumą, pridėjo priesaiką, 18  idant dėl dviejų nekintamų dalykų, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, mes, pabėgusieji į prieglaudą, turėtume stiprią paskatą įsitverti mums pasiūlytos vilties. 19  Ta viltis mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, patenkantis į vidų už uždangos, 20  kur už mus kaip pirmtakas įžengė Jėzus, amžiams tapęs vyriausiuoju kunigu, tolygiu Melchizedekui.

Išnašos