Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Hebrajams 5:1–14

5  Kiekvienas vyriausiasis kunigas, kuris imamas iš žmonių, yra skiriamas atstovauti žmonėms Dievo tarnyboje, kad aukotų dovanas ir aukas už nuodėmes.  Jis gali užjausti nežinančius ir klystančius, nes pats irgi yra silpnumo apgaubtas  ir dėl to privalo aukoti ne tik už tautos, bet ir už savo nuodėmes.  Ir niekas neprisiima tos garbės pats — tik tas, kuris Dievo pašauktas, kaip kad Aaronas.  Taip ir Kristus ne pats suteikė sau šlovę tapti vyriausiuoju kunigu, o buvo pašlovintas to, kuris jam pasakė: „Tu esi mano sūnus, šiandien aš tapau tavo tėvu.“  Jis ir kitoje vietoje sako: „Tu esi kunigas per amžius, tolygus Melchizedekui.“  Savo žemiškojo gyvenimo dienomis Kristus garsiai šaukdamas ir su ašaromis siuntė maldavimus ir prašymus tam, kuris galėjo išgelbėti jį iš mirties, ir buvo išklausytas dėl savo dievobaimingumo.  Nors buvo Sūnus, klusnumo išmoko iš to, ką iškentė,  ir ištobulintas tapo priežastimi amžino išgelbėjimo visiems, kurie jam paklūsta, 10  mat yra Dievo pavadintas vyriausiuoju kunigu, tolygiu Melchizedekui. 11  Daug ką apie jį pasakytume, bet sunku išaiškinti, nes tapote nerangūs klausytis. 12  Nors, žiūrint laiko, jau turėtumėte būti mokytojai, reikia, kad kas nors jus vėl nuo pradžių pamokytų Dievo apreikštojo žodžio pradmenų. Jūs pasidarėte tokie, kuriems reikia pieno, o ne kieto maisto. 13  Kiekvienas, kas maitinasi pienu, neišmano teisumo žodžio, nes yra mažas vaikas. 14  Kietas maistas dera subrendusiems, kurie naudodami išlavino savo jusles, kad atskirtų gera nuo blogo.

Išnašos