Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Hebrajams 4:1–16

4  Taigi, tebegaliojant pažadui leisti įeiti į jo poilsį, saugokimės, kad kartais nepasirodytų, jog kuris nors iš jūsų tą galimybę prarado.  Juk mums, kaip ir aniems, buvo paskelbta geroji naujiena; vis dėlto aniems girdėtasis žodis naudos nedavė, nes jie nebuvo susivieniję tikėjimu su tais, kurie paklaũsė.  O mes, įtikėjusieji, įeiname į poilsį; kaip jis pasakė: „Taigi užsirūstinęs prisiekiau: ‘Jie neįeis į mano poilsį’“, nors jo darbai nuo pasaulio užgimimo* buvo užbaigti.  Juk vienoje vietoje apie septintąją dieną jis yra pasakęs: „Ir Dievas septintąją dieną ilsėjosi nuo visų savo darbų“,  ir vėl anoje vietoje: „Jie neįeis į mano poilsį.“  Kadangi kai kurie dar turi į jį įeiti, o tie, kuriems pirma buvo paskelbta geroji naujiena, dėl neklusnumo neįėjo,  jis vėl nustato tam tikrą dieną, po šitiek laiko Dovydo psalmėje tardamas „šiandien“, — kaip jau buvo pasakyta: „Jeigu šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių.“  Juk jeigu Jozuė būtų įvedęs juos į poilsį, Dievas nebūtų vėliau kalbėjęs apie kitą dieną.  Taigi Dievo tautai tebėra paliktas šabo poilsis; 10  juk tas, kuris yra įėjęs į Dievo poilsį, ilsisi nuo savo darbų, kaip ir Dievas nuo savųjų. 11  Tad kiek įmanydami stenkimės įeiti į tą poilsį, kad kuris nors nepasektų tuo neklusnumo pavyzdžiu. 12  Mat Dievo žodis yra gyvas ir paveikus, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, prasiskverbiantis giliai ir perskiriantis sielą ir dvasią, sąnarius ir kaulų smegenis, ir galintis atskleisti širdies mintis bei ketinimus. 13  Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio — visa yra nuoga ir atidengta akims to, kuriam duosime apyskaitą. 14  Taigi turėdami didį vyriausiąjį kunigą, perėjusį dangus, Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės jo išpažinimo. 15  Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnumų, o, kaip ir mes, visaip mėgintą; tačiau jis be nuodėmės. 16  Tad drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę susilaukti pagalbos reikiamu metu.

Išnašos

Žr. 1Pt 1:20 išnašą.