Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Hebrajams 3:1–19

3  Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, sutelkite dėmesį į mūsų išpažįstamą apaštalą ir vyriausiąjį kunigą Jėzų,  kuris buvo ištikimas jį paskyrusiam, kaip ir Mozė visuose jo namuose;  jis laikomas vertu didesnės šlovės negu Mozė, didesnės tiek, kiek didesnės pagarbos statytojas vertas už namą.  Beje, kiekvieną namą kas nors stato, o tas, kuris pastatė visa, yra Dievas.  Mozė, tiesa, visuose jo namuose buvo ištikimas kaip tarnas — taip buvo paliudyta tai, apie ką turėjo būti kalbama ateityje, —  o Kristus vadovaudamas jo namams buvo ištikimas kaip Sūnus. Jo namai esame mes, jei tik iki galo tvirtai laikysimės, saugodami drąsą kalbėti ir pasididžiavimą viltimi.  Todėl, kaip šventoji dvasia sako: „Jeigu šiandien išgirsite jo balsą,  neužkietinkite savo širdžių, kaip per aną užrūstinimą, mėginimo dieną dykumoje,  kai jūsų protėviai mane mėgino ir bandė, nors matė mano darbus keturiasdešimt metų. 10  Dėl to aš pasibjaurėjau ta karta ir pasakiau: ‘Jie visuomet klysta širdimi, jie nėra pažinę mano kelių.’ 11  Taigi užsirūstinęs prisiekiau: ‘Jie neįeis į mano poilsį.’“ 12  Žiūrėkite, broliai, kad kartais kuris nors iš jūsų neatsitolintų nuo gyvojo Dievo ir taip netaptų piktos, netikinčios širdies. 13  Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar, kaip pasakyta, yra „šiandien“, kad kurio nors iš jūsų neužkietintų apgaulinga nuodėmės vilionė. 14  Juk esame tapę Kristaus dalininkais, — jei tik iki galo tvirtai laikysimės, saugodami pradinį pasitikėjimą; 15  kaip sakoma: „Jeigu šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per aną užrūstinimą.“ 16  Kas gi buvo tie išgirdusieji ir užsitraukusieji rūstybę? Argi ne visi, kurie Mozės vedami išėjo iš Egipto? 17  Ir kas gi Dievui kėlė pasibjaurėjimą keturiasdešimt metų? Argi ne tie, kurie nusidėjo, kurių lavonai krito dykumoje? 18  Ir kam tokiems jis prisiekė, kad jie neįeis į jo poilsį, jeigu ne tiems, kurie neklaũsė? 19  Taigi matome, kad jie negalėjo įeiti dėl netikėjimo.

Išnašos