Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Hebrajams 2:1–18

2  Todėl turime būti itin dėmesingi tam, ką girdėjome, kad kartais mūsų nenuplukdytų į šalį.  Juk jeigu jau per angelus paskelbtas žodis buvo tvirtas ir kiekvienas nusižengimas bei nepaklusimas susilaukdavo teisingos bausmės,  tai kaipgi mes ištrūksime, jei nepaisome šitokio didžio išgelbėjimo, apie kurį iš pradžių kalbėjo mūsų Viešpats ir kurį girdėjusieji mums patvirtino,  Dievui prisidedant prie liudijimo ženklais, stebuklais, įvairiais galingais darbais ir šventosios dvasios dovanomis, kurias paskirstė savo valia?  Juk ne angelų valdžion jis atidavė būsimąją gyvenamą žemę, apie kurią kalbame.  Vienas liudytojas kažkur yra paliudijęs: „Kas tas žmogus, kad jį prisimeni, ar žmogaus sūnus, kad juo rūpiniesi?  Truputį žemesnį už angelus jį padarei, šlove ir garbe apvainikavai ir savo rankų darbus tvarkyti jam paskyrei.  Viską jam po kojomis palenkei.“ Jeigu jau Dievas jam palenkė viską, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam palenkta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, kad viskas yra jam palenkta.  Tačiau regime padarytąjį truputį žemesnį už angelus, Jėzų, dėl mirties kančios dabar apvainikuotą šlove ir garbe, — kad Dievo malone už kiekvieną paragautų mirties. 10  Juk derėjo, kad tas, kuriam ir per kurį yra visa, vesdamas daug sūnų į šlovę, per kentėjimus ištobulintų didįjį jų išgelbėjimo Vedlį. 11  Juk ir šventintojas, ir šventinamieji — visi kyla iš vieno, todėl jis nesigėdija vadinti jų broliais; 12  jis sako: „Skelbsiu tavo vardą savo broliams, bendruomenės sambūryje giedosiu tau gyrių.“ 13  Ir dar: „Aš juo pasitikėsiu.“ Ir dar: „Štai aš ir vaikeliai, kuriuos davė man Jehova*.“ 14  Kadangi tie „vaikeliai“ yra to paties kraujo ir kūno, tad ir jis tai panašiai prisiėmė, kad savo mirtimi nieku paverstų tą, kuris turi mirties galių, tai yra Velnią, 15  ir išvaduotų visus, kurie dėl mirties baimės visą gyvenimą buvo laikomi vergijoje. 16  Jis juk ne angelams pagelbėja, — pagelbėja Abraomo palikuonims*. 17  Todėl jis turėjo tapti viskuo panašus į savo brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas vyriausiasis kunigas Dievo tarnyboje ir paaukotų permaldavimo auką už tautos nuodėmes. 18  Kadangi jis pats mėginamas kentėjo, gali padėti tiems, kurie yra mėginami.

Išnašos

Žr. 1 priedą.
Pažod. „sėklai“.