Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Hebrajams 13:1–25

13  Teišsilaiko broliška meilė.  Nepamirškite svetingumo, juk dėl jo kai kurie, patys to nenumanydami, priėmė viešnagėn angelus.  Galvokite apie kalinius, lyg būtumėte drauge įkalinti, taip pat apie skriaudžiamuosius, nes ir patys esate kūne.  Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuterštas santuokos patalas, nes ištvirkautojus ir svetimautojus teis Dievas.  Jūsų gyvenime tenebūna meilės pinigams, pasitenkinkite tuo, ką turite. Jis juk yra pasakęs: „Aš niekada tavęs nepaliksiu ir niekada tavęs neapleisiu.“  Turėdami tvirtą pasitikėjimą sakykime: „Jehova mano padėjėjas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus?“  Prisiminkite tuos, kurie tarp jūsų vadovauja, kurie skelbė jums Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų elgesio vaisius ir sekite jų tikėjimu.  Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.  Nesiduokite nešami į šoną skirtingų, svetimų mokymų. Puiku, kai širdis stiprinama malone, o ne valgiais, nedavusiais naudos tiems, kurie jų laikėsi. 10  Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės einantys dievatarnystę palapinėje. 11  Mat kūnai gyvulių, kurių kraują vyriausiasis kunigas neša į šventąją vietą kaip auką už nuodėmę, yra sudeginami už stovyklos. 12  Todėl ir Jėzus, kad pašventintų tautą savuoju krauju, kentėjo už vartų. 13  Taigi išeikime pas jį už stovyklos, nešdamiesi jo paniekinimą, 14  nes čia neturime išliekančio miesto, — laukte laukiame būsimojo. 15  Per jį visada aukokime Dievui gyriaus auką, tai yra jo vardą išpažįstančių lūpų vaisių. 16  Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais, nes tokios aukos Dievui patinka. 17  Klausykite tų, kurie tarp jūsų vadovauja, mielai jiems nusileiskite, nes jie budi jūsų sielų labui kaip duosiantys apyskaitą; tada jie tai darys su džiaugsmu, o ne dūsaudami, antraip tai būtų jums žalinga. 18  Melskitės už mus, nes mes esame įsitikinę turį dorą sąžinę, — mat norime visais atžvilgiais dorai elgtis. 19  Ypač raginu jus melsti, kad būčiau greičiau jums sugrąžintas. 20  O ramybės Dievas, išvedęs iš mirusiųjų didįjį avių ganytoją, mūsų Viešpatį Jėzų, su amžinos sandoros krauju, 21  teaprūpina jus viskuo, kas gera, jo valiai vykdyti, per Jėzų Kristų darydamas mumyse tai, kas miela jo akims. Jam šlovė per amžių amžius! Amen. 22  Raginu jus, broliai, kantriai išklausyti šį padrąsinimo žodį — juk tik trumpai jums parašiau. 23  Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus išleistas į laisvę. Jeigu jis atvyks netrukus, keliausiu pas jus drauge su juo. 24  Sveikinkite visus, kurie pas jus vadovauja, ir visus šventuosius. Jus sveikina esantys Italijoje. 25  Malonė su jumis visais.

Išnašos