Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Galatams 6:1–18

6  Broliai, net jei žmogus žengtų kokį klaidingą žingsnį to nesuvokdamas, jūs, dvasingieji, mėginkite romumo dvasioje jį pataisyti. Bet žiūrėk savęs, kad ir pats nebūtum sugundytas.  Nešiokite vieni kitų sunkumus ir taip įvykdykite Kristaus įstatymą.  Mat jei kas nors, būdamas niekas, mano esąs kažin kas, jis apgaudinėja save.  Teištiria kiekvienas savo darbą — tada turės kuo didžiuotis pats iš savęs, o ne lygindamasis su kitu.  Juk kiekvienas neš savo paties naštą.  Kas mokomas žodžio, tesidalija visomis gėrybėmis su tuo, kuris moko.  Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi! Ką žmogus sėja, tą ir pjaus.  Kas sėja savo kūnui, iš kūno pjaus sugedimą, o kas sėja dvasiai, iš dvasios pjaus amžiną gyvenimą.  Tad nepaliaukime daryti gera, nes jei nepailsime, metui atėjus pjausime derlių. 10  Išties, kol turime galimybę, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. 11  Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis parašiau jums savo paties ranka. 12  Visi tie, kurie nori padaryti gerą įspūdį kūniškais dalykais, verčia jus apsipjaustyti vien tam, kad nebūtų persekiojami dėl Kristaus Jėzaus kančių stulpo. 13  Juk tie, kurie apsipjausto, net ir patys Įstatymo nesilaiko, tik nori, kad jūs būtumėte apipjaustyti ir jie turėtų dingstį girtis jumis*. 14  O aš tikrai nesigirsiu niekuo, tik kančių stulpu mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, per kurį pasaulis man yra prikaltas prie stulpo, o aš — pasauliui. 15  Juk nei apipjaustymas ką reiškia, nei neapipjaustymas, tiktai naujas kūrinys. 16  Tebūnie ramybė ir gailestingumas visiems, kurie laikysis šitos taisyklės, tebūnie Dievo Izraeliui. 17  Nuo šiol tegul nė vienas nebekelia man rūpesčių, nes aš savo kūne nešioju Jėzaus vergo žymes. 18  Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jūsų dvasia, broliai. Amen.

Išnašos

Pažod. „jūsų kūne“.