Romiečiams 5:1–21

5  Taigi, dėl tikėjimo būdami pripažinti teisiais, puoselėkime taiką su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,  per kurį tikėjimu gavome ir galimybę įeiti į šią malonę. Joje dabar stovime, tai ir džiūgaukime Dievo šlovės viltimi.  Ir ne vien tuo. Džiūgaukime ir per suspaudimus, žinodami, kad suspaudimas ugdo ištvermę,  ištvermė — išmėgintą tvirtybę, išmėginta tvirtybė — viltį,  o viltis nenuvilia; mat Dievo meilė išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią, kuri mums duota.  Kai dar buvome silpni, skirtu laiku už bedievius numirė Kristus.  Vargu ar kas numirtų už teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį.  O Dievas kviečia mus į savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus tada, kai dar buvome nusidėjėliai.  Tad juo labiau dabar, kai dėl jo kraujo esame pripažinti teisiais, būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. 10  Juk jeigu buvome sutaikyti su Dievu jo Sūnaus mirtimi, kai buvome priešai, juo labiau dabar, kai jau esame sutaikyti, būsime išgelbėti jo gyvybe. 11  Maža to, mes dar ir džiūgaujame Dieve per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį dabar esame sutaikyti. 12  Taigi, kaip per vieną žmogų į pasaulį įėjo nuodėmė ir per nuodėmę — mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, mat visi nusidėjo, ... 13  Juk nuodėmė buvo pasaulyje ir iki Įstatymo, tik nesant įstatymo nuodėmė neįskaitoma. 14  Vis dėlto mirtis karaliavo ir nuo Adomo iki Mozės — netgi tiems, kurie nebuvo nusidėję nusižengimu, tokiu kaip Adomo; o šis turi panašumo į tą, kuris turėjo ateiti. 15  Bet su dovana — ne taip, kaip su prasikaltimu. Jeigu jau dėl vieno žmogaus prasikaltimo mirė daugelis, tai juo didesnę galią daugeliui turės Dievo malonė ir dovana malonėje vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus. 16  Ir su dovana yra ne taip, kaip su tuo, kas nutiko dėl vieno nusidėjusiojo. Mat nuosprendis po vieno prasikaltimo buvo pasmerkimas, o dovana po daugelio prasikaltimų — teisumo pripažinimas. 17  Juk jeigu mirtis karaliavo dėl vieno žmogaus prasikaltimo — per jį vieną, — juo labiau per vieną, Jėzų Kristų, turėdami gyvenimą karaliaus tie, kurie su kaupu gauna malonę ir teisumo dovaną. 18  Taigi, kaip vienu prasikaltimu visiems žmonėms užtrauktas pasmerkimas, taip ir vienu išteisinamuoju darbu visiems žmonėms suteikiamas išteisinimas, kad gyventų. 19  Kaip dėl vieno žmogaus neklusnumo daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir dėl vieno klusnumo daugelis taps teisiais. 20  Įstatymas įsiterpė, kad prasikaltimų pagausėtų. O kur pagausėjo nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, 21  kad kaip karaliavo nuodėmė su mirtimi, taip ir malonė karaliautų per teisumą, vedantį į amžiną gyvenimą per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Išnašos