Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Romiečiams 16:1–27

16  Noriu pristatyti jums mūsų seserį Febę, kuri yra Kenchrėjos bendruomenės tarnė.  Priimkite ją Viešpatyje kaip dera šventiesiems ir suteikite pagalbą, kokios tik jai reikėtų, nes ir ji pati yra pagelbėjusi daugeliui, taip pat ir man.  Sveikinkite nuo manęs Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje,  kurie yra guldę galvas už mano sielą. Jiems dėkoju ne vien aš, bet ir visos kitataučių bendruomenės.  Sveikinkite ir jų namuose susirenkančią bendruomenę. Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą — pirmąjį vaisių Kristui Azijoje.  Sveikinkite Mariją, daug triūsusią jūsų labui.  Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano giminaičius, kalėjusius drauge su manimi. Apaštalai juodu gerai pažįsta ir Kristuje jie yra ilgiau už mane.  Sveikinkite mano mylimąjį Viešpatyje Ampliatą.  Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. 10  Sveikinkite Apelį, išmėgintąjį Kristuje. Sveikinkite tuos, kurie iš Aristobulo šeimynos. 11  Sveikinkite mano giminaitį Erodioną. Sveikinkite ir tuos iš Narcizo šeimynos, kurie yra Viešpatyje. 12  Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, triūsiančias Viešpatyje. Sveikinkite mūsų mylimąją Persidę, kuri daug triūsė Viešpatyje. 13  Sveikinkite Rufą, išrinktąjį Viešpatyje, taip pat jo ir mano motiną. 14  Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius. 15  Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, taip pat Olimpą ir visus su jais esančius šventuosius. 16  Sveikinkite vienas kitą šventu pabučiavimu. Jus sveikina visos Kristaus bendruomenės. 17  Raginu jus, broliai, įsidėmėti tuos, kurie kelia susiskaldymus ir stumia į suklupimą, elgdamiesi priešingai mokslui, kurio išmokote. Šalinkitės jų. 18  Tokie vergauja ne mūsų Viešpačiui Kristui, o savo pilvui. Saldžia kalba ir meilikavimu jie suvedžioja patikliųjų širdis. 19  Jūsų klusnumas tapo žinomas visiems, todėl aš džiaugiuosi dėl jūsų ir noriu, kad būtumėte išmintingi tam, kas gera, ir neišmanūs tam, kas bloga. 20  O ramybės Dievas netrukus sutrins Šėtoną po jūsų kojomis. Tebūna su jumis mūsų Viešpaties Jėzaus malonė! 21  Jus sveikina mano bendradarbis Timotiejus, taip pat mano giminaičiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras. 22  Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus Viešpatyje. 23  Jus sveikina Gajus, kuris atvėrė savo namus man ir visai bendruomenei. Jus sveikina miesto iždininkas Erastas ir jo* brolis Kvartas. 24  —— * 25  Tam, kuris gali jus sustiprinti, kaip byloja mano garsinama geroji naujiena ir skelbimas apie Jėzų Kristų, kaip byloja apreiškimas slėpinio, ilgus amžius nutylėto, 26  o dabar atskleisto ir per pranašiškus raštus amžinojo Dievo įsakymu paskelbto visose tautose tikėjimo klusnumui ugdyti, — 27  Dievui, vieninteliam išmintingam, tebūna amžinai šlovė per Jėzų Kristų! Amen.

Išnašos

Arba „mūsų“.
Į Vestkoto ir Horto ir kitas graikiškojo teksto redakcijas ši eilutė neįtraukta.