Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Romiečiams 14:1–23

14  Žmogų, kuris nėra tvirtas tikėjime, mielai priimkite, tik venkite kritikos dėl skirtingų nuomonių.  Vienas įsitikinęs galįs valgyti viską, o silpnasis valgo daržoves.  Kuris valgo, tegul neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, teneteisia valgančio, juk Dievas jį mielai priėmė.  Kas gi tu toks, kad teistum kito tarną? Ar jis stovi, ar puola — tai savajam šeimininkui. Bet jis atsistos, nes Jehova turi galią jį pastatyti.  Vienas žmogus kurią nors dieną laiko svarbesne už kitą, o kitam visos dienos vienodos. Kiekvienas tebūna visiškai įsitikinęs, — savo paties protu.  Kas vieną dieną laiko ypatinga, laiko ją tokia Jehovai. Tas, kuris valgo, valgo Jehovai, nes dėkoja Dievui. Ir kuris nevalgo, nevalgo Jehovai, — jis irgi dėkoja Dievui.  Juk nė vienas iš mūsų negyvename sau, ir nė vienas sau nemiršta.  Jei gyvename, gyvename Jehovai, ir jei mirštame, mirštame Jehovai. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame Jehovos.  Kristus juk numirė ir atgijo tam, kad būtų ir mirusiųjų, ir gyvųjų Viešpats. 10  Tai kodėl tu teisi savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi stosime prieš Dievo teismo sostą. 11  Parašyta: „Kaip aš gyvas, — sako Jehova, — prieš mane priklaups kiekvienas kelis, ir kiekvienas liežuvis išpažins Dievą.“ 12  Taigi kiekvienas duosime Dievui apyskaitą už save. 13  Tad liaukimės teisę vienas kitą. Verčiau nusistatykite neduoti broliui pagrindo pasipiktinti ar suklupti. 14  Žinau ir esu įsitikinęs Viešpatyje Jėzuje, kad nėra nieko, kas būtų savaime nešvaru. Tik jeigu kas nors laiko ką nešvariu, jam tai ir yra nešvaru. 15  Jeigu dėl valgio tavo brolis užsigauna, tu nebesielgi, kaip reikalauja meilė. Nepražudyk savo valgiu to, už kurį numirė Kristus! 16  Taigi, tai, ką jūs gerai darote, tenebūna pagrindas įžeidžiai apie jus kalbėti. 17  Juk Dievo karalystė yra ne valgymas ar gėrimas, bet teisumas, taika ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. 18  Kas šitaip Kristui vergauja, yra priimtinas Dievui ir susilaukia žmonių palankumo. 19  Taigi siekime to, kas kuria santarvę ir kas padeda vienam kitą ugdyti. 20  Liaukis griovęs Dievo darbą dėl valgio! Tiesa, viskas yra švaru, bet kenkia žmogui, kuris valgo nepaisydamas galimo suklupimo. 21  Gerai yra nevalgyti mėsos, negerti vyno ir nedaryti nieko, dėl ko tavo brolis galėtų suklupti. 22  Savo įsitikinimą laikyk sau Dievo akivaizdoje. Laimingas žmogus, kuriam netenka savęs teisti dėl savo sprendimų. 23  O kas abejoja ir vis tiek valgo, tas nuteistas, nes elgiasi ne iš įsitikinimo. Visa, kas daroma ne iš įsitikinimo, yra nuodėmė.

Išnašos