Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Kolosiečiams 3:1–25

3  Jei tad su Kristumi buvote prikelti, siekite to, kas aukštybėse, — kur Kristus yra, kur jis sėdi Dievo dešinėje.  Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje.  Juk jūs numirėte ir jūsų gyvybė yra paslėpta su Kristumi Dieve.  Kai Kristus, mūsų gyvybė, pasirodys, tada ir jūs pasirodysite su juo šlovėje.  Tad numarinkite savo kūno narius — kas žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, geidulingumą, nedorą troškimą ir gobšumą, kuris yra stabmeldystė.  Dėl tų dalykų ištinka Dievo rūstybė.  Jais gyvendami, jūs kitados pagal juos ir elgėtės.  Dabar visa tai nusimeskite: rūstybę, pyktį, nelabumą, užgauliojimus, pašalinkite nešvankias kalbas nuo savo lūpų.  Nemeluokite vienas kitam. Nusivilkite senąjį žmogų su jo darbais 10  ir apsivilkite naująjį, aiškiu pažinimu atnaujinamą pagal atvaizdą to, kuris jį sukūrė. 11  Čia nėra nei graiko, nei žydo, nėra nei apipjaustymo, nei neapipjaustymo, nėra barbaro, skito, vergo, laisvojo, — Kristus yra viskas ir visuose. 12  Taigi, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir mylimieji, apsivilkite širdinga atjauta, maloningumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. 13  Būkite vieni kitiems pakantūs ir vienas kitam mielai atleiskite, jei kuris nors turi skundą prieš kitą. Kaip Jehova jums mielai atleido, taip ir jūs atleiskite. 14  O ant viso to užsivilkite meilę — ji yra tobulas vienybės saitas. 15  Ir teviešpatauja jūsų širdyse Kristaus ramybė, juk į ją buvote pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. 16  Tegul jumyse gyvena Kristaus žodis, tepraturtina jus visokia išmintimi. Mokykite ir raginkite* vieni kitus psalmėmis, himnais, maloningomis dvasinėmis giesmėmis, giedokite savo širdyse Jehovai. 17  Ir ką tik žodžiu ar darbu darytumėte, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. 18  Žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje. 19  Vyrai, mylėkite savo žmonas ir ant jų neširskite. 20  Vaikai, visuose dalykuose klausykite tėvų, nes tai patinka Viešpačiui. 21  Tėvai*, neuikite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs. 22  Jūs, vergai, visuose dalykuose klausykite savo žemiškųjų šeimininkų — dirbkite ne vien tada, kai esate stebimi, kaip žmonėms pataikaujantys, bet iš tikros širdies, bijodami Jehovos. 23  Kad ir ką darytumėte, darbuokitės visa siela, kaip dėl Jehovos, o ne dėl žmonių, 24  žinodami, kad kaip atlygį gausite paveldą iš Jehovos. Vergaukite Šeimininkui — Kristui. 25  Juk kas elgiasi neteisingai, tam už jo neteisybes bus atmokėta; ir nebus jokio šališkumo.

Išnašos

Pažod. „Mokykite ir protinkite“.
Šitoje eilutėje, skirtingai nei 20-oje, pavartotas graikiškas žodis, reiškiantis ne abu tėvus, o vyrus.