Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Jokūbo 5:1–20

5  Dabar paklausykite jūs, turtuoliai: verkite ir aimanuokite dėl jūsų laukiančių negandų.  Jūsų turtai supuvo, jūsų drabužius kandys sukapojo.  Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, jų rūdys liudys prieš jus ir ės jūsų kūną. Tarsi ugnis paskutinėmis dienomis bus tai, ką susikrovėte.*  Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį sulaikėte, ir pjovėjų pagalbos šauksmai pasiekė kareivijų Jehovos ausis.  Jūs gyvenote žemėje prabangiai ir pasinėrėte į kūniškus malonumus. Netgi skerdimo dieną penėjote savo širdis.  Jūs pasmerkėte, nužudėte teisųjį. Argi jis jums nesipriešina?*  Todėl būkite kantrūs, broliai, iki Viešpats jau bus čia*. Štai žemdirbys kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol užeina ankstyvieji ir vėlyvieji lietūs*.  Jūs irgi būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpats čia bus jau netrukus.  Nedūsaukite iš nepasitenkinimo vieni kitais, broliai, kad nebūtumėte nuteisti. Štai Teisėjas jau stovi prie durų. 10  Broliai, vargų kentėjimo ir kantrybės pavyzdžiu laikykite pranašus, kalbėjusius Jehovos vardu. 11  Štai mes vadiname laimingais tuos, kurie ištvėrė. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, ką Jehova jam galiausiai suteikė, — Jehova yra kupinas užuojautos ir gailestingas. 12  Pirmiausia, mano broliai, liaukitės prisiekinėję ar dangumi, ar žeme, ar kuo nors kitu. Tik tegul jūsų „taip“ reiškia „taip“, o „ne“ — „ne“, kad neužsitrauktumėte pasmerkimo. 13  Kas nors iš jūsų kenčia vargus? Tegul meldžiasi. Kas nors pakilios dvasios? Tegul gieda psalmes. 14  Kas nors iš jūsų serga? Tegul pasikviečia bendruomenės vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Jehovos vardu. 15  Tikėjimo malda išgydys sergantį*, ir Jehova jį pakels. O jeigu jis yra padaręs nuodėmių, jam bus atleista. 16  Tad atvirai išpažinkite vieni kitiems savo nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Teisiojo maldavimas, ėmęs veikti, turi didelę galią. 17  Elijas buvo žmogus kaip ir mes, turintis tokius pat jausmus, bet jis melste meldė, kad nelytų, ir krašte nelijo trejus metus ir šešis mėnesius. 18  Kai jis meldė vėl, dangus davė lietaus, ir žemė išželdino savo vaisių. 19  Mano broliai, jei kas nors iš jūsų nuklysta nuo tiesos ir kitas jį sugrąžina, 20  žinokite: tas, kuris sugrąžina nusidėjėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių.

Išnašos

Arba „ės jūsų kūną tarsi ugnis. Paskutinėmis dienomis jūs susikrovėte turtą.“
Arba „nužudėte teisųjį. Jis jums nesipriešina.“
Žodžiais „jau bus čia“ verčiamas graikiškas daiktavardis parousia (paruzija). Žr. 5 priedą.
Ankstyvieji lietūs prasidėdavo maždaug spalio viduryje, o vėlyvieji — maždaug balandžio viduryje.
Pažod. „pavargusį“.