Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Jokūbo 2:1–26

2  Mano broliai, kaipgi jūs, išpažindami tikėjimą mūsų šlovinguoju Viešpačiu Jėzumi Kristumi, galite elgtis šališkai?  Juk jeigu į jūsų sueigą ateina žmogus, apsimaustęs aukso žiedais, puošniai apsirengęs, ir ateina vargšas nevalyvais drabužiais,  jūs prielankūs tam, kuris išsipuošęs, ir jam sakote: „Sėskis štai čia, patogiai“, o vargšui tariate: „Tu pastovėk“ arba: „Sėskis čia, prie mano pakojos“.  Argi tada tarp jūsų nėra luominio susiskirstymo, argi nesate tapę teisėjais, kurie teisia iškreiptai?  Paklausykite, mano mylimieji broliai. Ar ne tiesa, kad Dievas pasirinko tuos, kas pasaulyje vargšai, tapti turtingus tikėjime ir paveldėti karalystę, kurią yra pažadėjęs jį mylintiems?  O jūs paniekinote vargšą. Argi ne turtuoliai jus engia ir tampo po teismus?  Argi ne jie piktžodžiauja kilniam vardui, kuriuo vadinatės?  Tiesa, jeigu vykdote karališkąjį įstatymą, kaip parašyta: „Mylėk savo artimą kaip save patį“, darote gerai.  Bet jeigu elgiatės šališkai, darote nuodėmę — įstatymas kaltina jus nusižengiant. 10  Mat kas laikosi viso Įstatymo, bet nusižengia vienam nuostatui, pažeidžia visus. 11  Juk tas, kuris pasakė „nesvetimauk“, pasakė ir „nežudyk“. Tad jeigu nesvetimauji, bet žudai, nusižengi įstatymui. 12  Kalbėkite ir elkitės kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvų žmonių įstatymą. 13  Kas nerodo gailestingumo, bus teisiamas negailestingai. Gailestingumas triumfuoja prieš teismą. 14  Kas iš to, mano broliai, jei kas nors sako turįs tikėjimą, bet neturi darbų? Argi toks tikėjimas gali jį išgelbėti? 15  Jeigu brolis ar sesuo neturi kuo apsirengti, stokoja kasdienio maisto, 16  ir kas nors iš jūsų sakote jiems: „Eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite“, tačiau neduodate jiems to, kas būtina jų kūnui, kokia iš to nauda? 17  Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, pats savaime yra negyvas. 18  Vis dėlto kas nors pasakys: „Tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš parodysiu tau savo tikėjimą darbais.“ 19  Tu tiki, kad yra vienas Dievas? Gerai darai. Tačiau demonai irgi tiki, ir dreba. 20  Ar nori žinoti, tuščias žmogau, kad tikėjimas be darbų nenaudingas? 21  Argi Abraomas, mūsų tėvas, ne dėl darbų buvo pripažintas teisiu, kai aukojo savo sūnų Izaoką ant aukuro? 22  Kaip matai, jo tikėjimas veikė išvien su darbais ir darbais jo tikėjimas buvo ištobulintas. 23  Taip išsipildė Rašto žodžiai: „Abraomas patikėjo Jehova ir tai jam buvo įskaityta teisumu“, ir jis buvo pavadintas „Jehovos draugu“. 24  Kaip matote, žmogus bus pripažintas teisiu dėl darbų, ne vien dėl tikėjimo. 25  Taip ir paleistuvė* Rahaba — argi ne dėl darbų ji buvo pripažinta teisia, kai svetingai priėmė pasiuntinius ir kitu keliu juos išleido? 26  Tikrai, kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas.

Išnašos

T. y. prostitutė.