Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Filipiečiams 4:1–23

4  Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir vainike, taip ir stovėkite tvirti Viešpatyje, mylimieji.  Evodiją raginu ir Sintichę raginu būti vienos minties Viešpatyje.  Taip, ir tavęs prašau, tikrasis bendradarbi*, padėk šitoms moterims, nes jos drauge su manimi kovojo dėl gerosios naujienos kartu su Klemensu ir visais kitais mano bendradarbiais, kurių vardai yra gyvenimo knygoje.  Visada džiaukitės Viešpatyje. Dar kartą pasakysiu: džiaukitės!  Jūsų supratingumas* tebūna žinomas visiems žmonėms. Viešpats yra arti.   Dėl nieko nebūkite susirūpinę, bet visuose reikaluose malda ir maldavimu, su padėka jūsų prašymai tesidaro žinomi Dievui,  ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir protus Kristuje Jėzuje.  Galiausiai, broliai, visa, kas tikra, visa, kas rimta, visa, kas teisu, visa, kas tyra, visa, kas mylėtina, visa, kas gerbiama, kas tik būtų dorybinga ir kas tik būtų girtina, — apie tai mąstykite.  Ką išmokote, priėmėte, girdėjote ir matėte manyje, tą darykite, ir ramybės Dievas bus su jumis. 10  Labai džiaugiuosi Viešpatyje, kad pagaliau vėl pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Apie tai jūs, aišku, galvojote, tik neturėjote tam progos. 11  Sakau ne dėl to, kad stokoju, mat įvairiomis aplinkybėmis išmokau būti patenkintas. 12  Esu pažinęs ir skurdą, esu pažinęs ir perteklių. Visais atžvilgiais ir visomis aplinkybėmis esu perpratęs slėpinį, ką reiškia gyventi sočiam ir kęsti alkį, turėti su pertekliumi ir stokoti. 13  Aš visa pajėgiu tame, kuris mane stiprina. 14  Vis dėlto jūs gerai padarėte tapdami mano suspaudimo dalininkais. 15  Filipiečiai, jūs ir patys žinote: kai pirmąkart išgirdote gerąją naujieną ir kai aš išvykau iš Makedonijos, nė viena bendruomenė neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. 16  Jūs netgi į Tesaloniką prisiuntėte mano reikmėms ir vieną, ir kitą kartą. 17  Ne dovanos trokšdamas tai sakau — trokštu vaisiaus, kuris papildytų jūsų sąskaitą. 18  Turiu visko, ko reikia, ir dar daugiau. Esu aprūpintas, nes per Epafroditą gavau, ką jūs atsiuntėte, — malonų kvapą, Dievui patinkamą, priimtiną auką. 19  O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovingų turtų Kristuje Jėzuje. 20  Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen. 21  Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jus sveikina su manimi esantys broliai. 22  Jus sveikina visi šventieji, o ypač tie, kurie iš Cezario šeimynos. 23  Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jūsų dvasia.

Išnašos

Pažod. „bendrajungi“.
Pažod. „nuolaidumas“.