Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Filipiečiams 3:1–21

3  Galiausiai, mano broliai, džiaukitės Viešpatyje. Rašyti tuos pačius dalykus man nesunku, o jums tai apsauga.  Saugokitės šunų, saugokitės bloga darančių darbininkų, saugokitės tų, kurie pjaustosi kūną.  Juk tikrasis apipjaustymas esame mes — tie, kurie einame dievatarnystę Dievo dvasia, giriamės Kristumi Jėzumi ir pasitikime ne kūnu,  nors aš tai tikrai galėčiau pasitikėti ir kūnu. Jei kas nors kitas mano galįs pasitikėti kūnu, aš juo labiau.  Esu aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio, iš Benjamino giminės, hebrajas iš hebrajų; vertinant pagal įstatymą — fariziejus,  pagal uolumą — bendruomenės persekiotojas, pagal įstatymo teisumą — nepriekaištingas.  Tačiau tai, kas man anksčiau buvo laimėjimai, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu.  Taip, aš išties juk visa laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, neprilygstamo pažinimo. Dėl jo aš nusprendžiau visko atsisakyti ir laikau tai atliekomis, kad laimėčiau Kristų  ir kad būčiau rastas jame — ne dėl savo teisumo, kuris iš įstatymo, bet dėl to, kuris įgyjamas per tikėjimą Kristumi, tai yra dėl teisumo iš Dievo, grindžiamo tikėjimu. 10  Noriu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę, bendrystę jo kentėjimuose, atsiduoti jo mirčiai, 11  kad kaip nors pasiekčiau ankstyvąjį prisikėlimą iš mirusiųjų. 12  Nesakau, kad jau esu tai gavęs ar jau esu ištobulintas, bet veržiuosi į priekį, kad pagaučiau tai, dėl ko ir pats esu Kristaus Jėzaus pagautas. 13  Broliai, nemanau kol kas, kad esu tai pagavęs, bet viena tikra: nebekreipdamas dėmesio į tai, kas už nugaros, ir tiesdamasis link to, kas priešakyje, 14  veržiuosi į tikslą, kad gaučiau aukštybių pašaukimo apdovanojimą nuo Dievo Kristuje Jėzuje. 15  Tad kurie esame subrendę, taip ir mąstykime, o jei esate linkę apie ką nors manyti kitaip, Dievas jums ir tai apreikš. 16  Šiaip ar taip, kad ir kiek būtume nuėję, toliau drausmingai ženkime ta pačia linkme. 17  Broliai, darykite visi, kaip aš darau, taip pat žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal pavyzdį, kurį matote mumyse. 18  Mat daugelis (apie juos esu daug sykių kalbėjęs ir dabar vėl su ašaromis kalbu) elgiasi kaip Kristaus kančių stulpo priešai. 19  Jų galas — pražūtis, jų dievas — pilvas. Jų šlovė iš tiesų yra jų gėda, jų mintys sukasi apie žemiškus dalykus. 20  O mes turime dangaus pilietybę ir laukte laukiame iš ten gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, — 21  jis pakeis mūsų varganą kūną, kad būtų panašus į jo šlovingą kūną, veikme savo galybės, kuria viską sau palenkia.

Išnašos