Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Filipiečiams 2:1–30

2  Jei tad esama pas jus kokio padrąsinimo Kristuje, jei esama meilės paguodos, jei esama dvasios bendrystės, jei esama širdingų jausmų ir atjautos,  tai padarykite mano džiaugsmą tobulą būdami tokios pat minties, turėdami tokią pat meilę, sielos vienybę, būdami vienos minties.  Nieko nedarykite iš vaidingumo ar iš tuščiagarbiškumo, bet nuolankiai laikykite kitus aukštesniais už save.  Kiekvienas žiūrėkite ne vien savo naudos, bet ir kitų.  Turėkite tokį nusistatymą, kokį ir Kristus Jėzus turėjo.  Būdamas Dievo pavidalo, jis nė nemanė gvieštis lygybės su Dievu,  bet apiplėšė save ir prisiėmė vergo pavidalą, tapo toks kaip žmonės.  Ir pasidaręs išore kaip žmogus, jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki mirties ant kančių stulpo.  Todėl Dievas ir padarė jį dar aukštesnį — dovanojo jam vardą, viršesnį už bet kurį kitą vardą, 10  kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis — tie, kas danguje, kas žemėje ir kas po žeme, 11  ir kiekvienas liežuvis išpažintų, kad Jėzus Kristus yra Viešpats, Dievo Tėvo šlovei. 12  Taigi, mano mylimieji, kaip kad visada klaũsėte, — ne vien man pas jus esant, bet dar labiau dabar, kai su jumis nesu, — taip ir toliau su baime ir drebėdami darbuokitės dėl savo išgelbėjimo. 13  Juk tai Dievas jumyse veikia teikdamas jums, kaip jam patinka, ir norą, ir gebėjimą veikti. 14  Visa darykite be murmėjimų ir ginčų, 15  kad taptumėte nepriekaištingi ir nekalti, nepeiktini Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje — joje šviečiate tarsi šviesuliai pasaulyje. 16  Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną turėčiau dėl ko džiūgauti žinodamas, jog ne veltui bėgau ir ne veltui plušėjau. 17  Bet jeigu ir esu tarsi liejamoji auka išliejamas ant jūsų tikėjimo aukos ir tarnystės, aš džiaugiuosi, džiaugiuosi su jumis visais. 18  Taip ir jūs džiaukitės, džiaukitės su manimi. 19  Viliuosi Viešpatyje Jėzuje netrukus pasiųsti pas jus Timotiejų, kad sužinojęs, kaip jums sekasi, būčiau padrąsintas. 20  Mat neturiu nė vieno, kuris būtų tokio pat nusistatymo kaip jis ir nuoširdžiai rūpintųsi jūsų reikalais. 21  Visi kiti ieško savo, o ne Kristaus Jėzaus, naudos. 22  O jis, kaip žinote, įrodė esąs patikimas — vergavo su manimi dėl gerosios naujienos tarsi vaikas su tėvu. 23  Todėl jį ir viliuosi pasiųsti, kai tik pamatysiu, kaip mano reikalai sprendžiasi. 24  Tiesa, esu įsitikinęs Viešpatyje, kad ir pats netrukus atvyksiu. 25  O dabar man atrodo būtina pasiųsti pas jus Epafroditą — savo brolį, bendradarbį ir kovos draugą, jūsų pasiuntinį ir pagalbininką, kuris mano reikmėmis rūpinasi. 26  Mat jis visų jūsų ilgisi ir yra labai prislėgtas dėl to, kad išgirdote jį susirgus. 27  Jis išties taip susirgo, kad buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo; ne tik jo, bet ir manęs, kad manęs neištiktų sielvartas po sielvarto. 28  Tad kuo skubiausiai jį siunčiu, kad vėl džiaugtumėtės jį išvydę ir man nebūtų taip liūdna. 29  Taigi priimkite jį Viešpatyje su visu džiaugsmu, ir tokius žmones branginkite, 30  nes dėl Viešpaties darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, statydamas savo sielą į pavojų, kad atliktų man patarnavimą, kurio jūs, čia nebūdami, negalėjote atlikti.

Išnašos