Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Filipiečiams 1:1–30

1  Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus vergai, — visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, esantiems Filipuose, su prižiūrėtojais ir patarnautojais.  Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.  Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, —  visada, kiekvienąsyk, kai dėl jūsų visų maldauju. Maldauju džiaugdamasis,  kad bendradarbiaujate gerosios naujienos labui nuo pat pirmos dienos iki šiol.  Esu tikras, kad tas, kuris tarp jūsų gerą darbą pradėjo, iki Jėzaus Kristaus dienos jį užbaigs.  Šitaip manyti apie jus visus teisinga, mat turiu jus savo širdyje, ir visi jūs su manimi esate malonės dalininkai — tiek mano pančiuose, tiek ginant ir teisiškai įtvirtinant gerąją naujieną.  Dievas juk yra mano liudytojas, kad visų jūsų ilgiuosi su Kristaus Jėzaus nuoširdumu.  Nuolat meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų kartu su aiškiu pažinimu ir visokeriopu įžvalgumu, 10  taip pat kad sugebėtumėte atskirti, kas svarbiau, ir dėl to būtumėte be priekaišto, neklupdytumėte kitų iki pat Kristaus dienos 11  ir būtumėte pilni teisumo vaisiaus per Jėzų Kristų Dievo šlovei ir gyriui. 12  Noriu, kad jūs, broliai, žinotumėte, jog tai, kas man nutiko, labiau pasitarnavo negu sukliudė gerosios naujienos pažangai, — 13  kad esu kalinamas dėl Kristaus, išgarsėjo tarp visų pretorionų* ir visų kitų, 14  ir dauguma brolių Viešpatyje, dėl mano pančių įgiję pasitikėjimo, vis drąsiau, be baimės skelbia Dievo žodį. 15  Tiesa, kai kurie skelbia Kristų iš pavydo ir rungtyniaudami, tačiau kiti gera valia. 16  Šitie garsina Kristų iš meilės, žinodami, kad esu paskirtas ginti gerosios naujienos, 17  o anie tai daro iš noro vaidytis, ne iš tyrų paskatų, manydami taip pasunkinsią mano pančius. 18  Ir kas? Ogi nieko, išskyrus tai, kad visaip — ar apsimestinai, ar iš tiesų — Kristus yra garsinamas, ir tuo aš džiaugiuosi. Džiaugsiuosi ir toliau, 19  žinodamas, jog per tai būsiu išgelbėtas dėl jūsų maldavimų ir Jėzaus Kristaus dvasios paramos. 20  Mat labai tikiuosi ir turiu viltį, kad dėl nieko nebūsiu sugėdintas, bet kaip visada, taip ir dabar Kristus bus su visa drąsa išaukštintas mano kūne — ar gyvenimu, ar mirtimi. 21  Juk man gyvenimas — tai Kristus, ir mirtis — laimėjimas. 22  Jeigu dar gyvensiu kūne, tai* bus mano darbo vaisius, tačiau, ką pasirinkčiau, aš nepasakysiu. 23  Esu spaudžiamas tų dviejų dalykų: turiu troškimą iškeliauti ir būti su Kristumi, ir tai, aišku, daug geriau, 24  bet mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. 25  Kadangi esu tuo tikras, žinau, jog pasiliksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui, 26  kad galėtumėte džiūgaute džiūgauti dėl manęs Kristuje Jėzuje, kai vėl pas jus lankysiuosi. 27  Tik elkitės, kaip verta* Kristaus gerosios naujienos, kad, ar atvykčiau su jumis pasimatyti, ar būčiau kitur, girdėčiau apie jus, jog tvirtai stovite vienoje dvasioje, viena siela drauge grumiatės už gerosios naujienos tikėjimą 28  ir nesiduodate priešininkų niekaip išgąsdinami. Jiems tai pražūties ženklas, o jums išgelbėjimo, ir tai nuo Dievo, 29  nes jums suteikta garbė dėl Kristaus — ne vien tikėti jį, bet dėl jo ir kentėti. 30  Juk jūs kovojate tokią pat kovą, kokią matėte ir dabar girdite mane kovojant.

Išnašos

Imperatoriaus asmens sargybiniai.
Tikriausiai Kristaus išaukštinimas.
Arba „būkite piliečiai, verti“.