Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Efeziečiams 6:1–24

6  Vaikai, klausykite savo tėvų Viešpatyje, nes tai teisinga.  „Gerbk savo tėvą ir motiną“ — tai pirmas įsakymas su pažadu:  „Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje.“  Jūs, tėvai*, neerzinkite savo vaikų, bet auginkite juos auklėdami ir protindami taip, kaip moko Jehova.  Jūs, vergai, su baime ir drebėdami, iš tikros širdies klausykite savo žemiškųjų šeimininkų lyg kad Kristaus —  dirbkite ne vien kai esate stebimi, kaip žmonėms pataikaujantys, bet kaip Kristaus vergai, visa siela vykdantys Dievo valią.  Vergaukite su geru nusistatymu — kaip Jehovai, o ne žmonėms.  Juk žinote, kad kiekvienas, ar vergas, ar laisvasis, ką gera padarytų, to paties susilauks iš Jehovos.  Ir jūs, šeimininkai, darykite jiems tą patį. Liaukitės grasinę, žinodami, kad tiek jie, tiek jūs turite Šeimininką danguje, o jis nesielgia šališkai. 10  Galiausiai stiprėkite Viešpatyje ir jo galinga jėga. 11  Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad pajėgtumėte atsilaikyti prieš Velnio klastas. 12  Juk mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, o su vadovybėmis, su valdžiomis, su šitą tamsybę valdančiais pasaulio valdovais, su dvasinėmis blogio jėgomis dangaus erdvėse. 13  Todėl pasiimkite visą Dievo ginkluotę, kad piktąją dieną pajėgtumėte pasipriešinti ir, visa atlikę, išstovėti. 14  Taigi stokite susijuosę strėnas tiesa, užsidėję teisumo krūtinšarvį, 15  apsiavę kojas pasirengimu skelbti gerąją taikos naujieną. 16  Visada turėkite pasiėmę didįjį tikėjimo skydą, kuriuo galėsite užgesinti visas degančias piktojo strėles. 17  Taip pat paimkite išgelbėjimo šalmą ir dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. 18  Kiekviena proga visokiomis maldomis bei maldavimais melskitės dvasioje. Ir dėl to budėkite su visu ištvermingumu, maldavimais užtardami visus šventuosius, 19  taip pat mane, kad man būtų duota drąsos atvėrus lūpas skelbti slėpinį gerosios naujienos, 20  kurios pasiuntinys esu, grandinėmis sukaustytas, — kad kalbėčiau apie ją drąsiai, kaip ir turiu kalbėti. 21  O kad ir jūs sužinotumėte, kaip klostosi mano reikalai, kaip man einasi, jums visa praneš Tichikas, mylimas brolis ir ištikimas tarnas Viešpatyje. 22  Tam ir siunčiu jį pas jus, — kad žinotumėte, kaip mums sekasi, ir kad jis paguostų jūsų širdis. 23  Tebūnie broliams ramybė* ir meilė su tikėjimu nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. 24  Malonė tebūnie su visais, mylinčiais mūsų Viešpatį Jėzų Kristų neblėstančia meile.

Išnašos

Šitoje eilutėje, skirtingai nei pirmoje, pavartotas graikiškas žodis, reiškiantis ne abu tėvus, o vyrus.
Arba „taika“.