Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Efeziečiams 5:1–33

5  Tad imkite pavyzdį iš Dievo, kaip mylimi vaikai,  ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus jus mylėjo ir atidavė už jus save kaip malonaus kvapo atnašą ir auką Dievui.  Ištvirkavimas ir visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi tarp jūsų, kaip dera šventiesiems;  taip pat begėdystės, kvailos šnekos ar nešvankūs juokeliai — tai nepridera. Verčiau tebūna dėkojimas.  Jūs juk žinote, gerai suvokiate, kad joks ištvirkautojas, netyruolis ar gobšas, tai yra stabmeldys, neturi paveldo Kristaus ir Dievo karalystėje.  Tegul niekas jūsų neapgaudinėja tuščiais žodžiais, nes dėl tokių dalykų neklusnumo sūnus ištinka Dievo rūstybė.  Tad nepasidarykite jų bendrininkai.  Juk anksčiau buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Gyvenkite kaip šviesos vaikai,  nes šviesos vaisius — tai visoks gerumas, teisumas ir tiesa. 10  Tyrinėkite, kas patinka Viešpačiui, 11  ir nebeprisidėkite prie bevaisių tamsos darbų, verčiau juos atskleiskite. 12  Mat ką jie slapta daro, gėda net sakyti. 13  Visa, kas atskleidžiama, dėl šviesos tampa matoma, nes visa, kas tampa matoma, yra šviesa. 14  Todėl pasakyta: „Pabusk, kuris miegi, kelkis iš mirusiųjų ir apšvies tave Kristus.“ 15  Tad atidžiai žiūrėkite, kaip elgiatės, — būkite ne kaip neišmintingi, bet kaip išmintingi, 16  gerai naudojantys laiką*, nes dienos yra piktos. 17  Taigi nebebūkite neprotingi, bet suvokite, kokia yra Jehovos valia. 18  Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet darykitės pilni dvasios, 19  kalbėdamiesi psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir muzikuodami savo širdyse Jehovai, 20  visuomet už viską dėkodami Dievui ir Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. 21  Būkite vieni kitiems klusnūs Kristaus baimėje. 22  Žmonos tebūna klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, 23  nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bendruomenės, savojo kūno, galva ir gelbėtojas. 24  Kaip bendruomenė klusni Kristui, taip ir žmonos visuose dalykuose tebūna klusnios savo vyrams. 25  Vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bendruomenę ir atidavė už ją save, 26  kad ją pašventintų, apvalęs per žodį vandens nuplovimu, 27  kad bendruomenę sau parengtų spindinčią, neturinčią dėmės, raukšlės ar ko nors panašaus — šventą ir be ydos. 28  Taip ir vyrai — jie turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save. 29  Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet maitina jį ir saugo, kaip ir Kristus bendruomenę — 30  juk esame jo kūno nariai. 31  „Dėl to vyras paliks savo tėvą ir motiną, prisiriš prie savo žmonos, ir juodu bus vienas kūnas.“ 32  Tai didis slėpinys, — kalbu apie Kristų ir apie bendruomenę. 33  Šiaip ar taip, kiekvienas iš jūsų temyli savo žmoną kaip save, o žmona tegul didžiai gerbia vyrą.

Išnašos

Pažod. „išperkantys laiką“.